Projekt
Sdružení rodáků a přátel města Žatce


ŽATECKÁ CESTA

Saazer Weg

 

Různá občanská sdružení a společenské skupiny v České republice se snaží o jisté porozumění a smíření s  tím, co bylo spácháno na vyhnaných Němcích po skončení druhé světové války, kdy se někteří Češi chovali jako Němci za války.

Jednou z těchto skupin je také naše Sdružení rodáků a přátel města Žatce (Saaz an der Eger).  Vzhledem ke složitosti tohoto mnohovrstvého problému a těžkého úkolu, jenž  vyplývá  z  rozdílných cest,  kterými  po  násilném rozdělení tyto národnostní skupiny šly, vznikla v našem sdružení koncem roku 2000 idea, projekt  a program:

 

ŽATECKÁ CESTA,

která představuje trvalý a plodný demokratický dialog.

 Naše Sdružení chce společnou cestu Němců a Čechů v dějinách města Žatce rozpracovat zcela pravdivě a přispět tak  k  trvalému smíření a zodpovědnému řešení těchto problémů, a to na obou stranách. Zároveň si je nutné uvědomit, že náprava křivd je vždy jenom částečná.

Jedním z prvních kroků Žatecké cesty – vzájemným trvalým demokratickým dialogem mezi Sdružením rodáků a přátel města Žatce v České republice, ale i dalšími subjekty i jednotlivci v SRN, byla dohoda s Kulturkreis Saaz e.V. Roth.

* * *

Dalším a rozhodujícím krokem bylo pro činnost Sdružení rodáků a přátel města Žatce založení nadačního spolku pro Žatec

 

Förderverein Saaz/Zatec

(Nadační spolek Saaz/Žatec)

Skupina žateckých rodáků žijících v Německu spolu s  českými Žatečany se dne 25. a 26.5.2003 sešla v německém městě Schwabach na zakládající schůzi nového nadačního spolku na podporu města Žatce. Tento nadační spolek byl založen německými a českými rodáky a krajany města Žatce, kteří nejsou zatíženi válečnou historií a minulostí. Jeho cílem je ekonomická, hospodářská a kulturní pomoc a podpora tisíciletého historického a chmelařského města na cestě do společného evropského domu.

SPOLEČNÉ KOMUNIKÉ

Förderverein der Stadt Saaz e.V./Žatec

a

Sdružení rodáků a přátel města Žatce


Německo-české vztahy jsou lepší než jejich pověst

Němci a Češi si rozumějí v podstatě lépe, než to veřejnost v obou zemích bere v úvahu. V neděli 25. května 2003 se sešli v Schwabachu Němci a Češi a založili Nadační spolek města Žatec. Cílem zakládajících členů, kteří jsou rodáci města Žatce, je kulturní, ekonomická a hospodářská podpora tohoto tisíciletého chmelařského města na cestě do společného evropského domu. K tomu patří také zviditelnění společných dějin českého a německého národa. Bolestné události se přitom nesmí zamlžovat. Hlavně mládež Žatce má právo na plnou historickou pravdu. Bez pravdivých vědomostí nemá smíření šanci a bez minulosti neexistuje žádná budoucnost. Zakládající schůze potvrdila, že Češi a Němci mohou, bez nacionalistických předsudků, dorozumět se na minulosti i budoucnosti. K spolupráci jsou vyzváni všichni staří a noví obyvatelé města Žatce a přátelé tohoto krásného města na Ohři.

* * *

První zasedání výboru Nadačního spolku Saaz/Žatec se pak uskutečnilo v německém městě Georgensgmünde v sobotu 13.9.2003.

„Nelze se stále jen ohlížet zpět do minulosti, jako to dělají jiné německé spolky. My se chceme věnovat spíše budoucnosti. Chceme více zviditelňovat město Žatec i v samotném Německu a tím například podporovat turistický ruch“  – řekl na tomto jednání nově zvolený předseda spolku Otokar Löbl. 

 

Na zasedání byl členy spolku přijat a rozšířen projekt SRPMŽ

 

  „ŽATECKÁ CESTA“,

 

jako trvalý dialog s těmito německými krajany. Nadační spolek města Žatce hodlá ve spolupráci s vedením města Žatce přispět svým dílem, spolu se všemi dalšími krajany v dalších zemích,  k postupnému rozkvětu rodného města, tak, aby Žatec zaujímal v budoucí Evropě opět významné místo, kromě jiného i jako urbanistický klenot.

 

 

* * *

 

ŽATECKÁ CESTA,

představuje trvalý a plodný demokratický dialog