50 LET OD ZRUŠENÍ OKRESU ŽATEC

Zdařilá beseda žateckých rodáků dne 9. 4. 2010 v Žatci

 

 

Padesát let od zániku okresu Žatec po nové územní reorganizaci Československa v roce 1960 si v pátek 9. dubna připomněli žatečtí patrioté a příznivci města v Kongresovém sále hotelu Černý orel v Žatci. Pamětníky, ale také bývalé starosty města pozvalo Sdružení rodáků a přátel Žatce. V úvodu přítomné seznámil ředitel Regionální muzea K. A. Polánka v Žatci Jiří Kopica s historickými fakty události. Následovala vystoupení pamětníků, kteří potvrdili a dokázali, že zrušení žateckého okresního úřadu a jeho přesun do menších a nevýznamných (excentricky položených) Loun na okraji nově vzniklého velkého okresu Louny (z bývalých okresů Podbořany, Žatec a Louny) bylo dílem lounských komunistů. „Zdůvodnění bylo takové, že Louny tehdy měly 5 tisíc organizovaných komunistů a v Žatci byly jen 3 tisíce. A že Louny byly vnitrozemské české město, kdežto Žatec neměl obyvatelstvo původní“ – vzpomíná Josef Zábranský, dlouholetý starosta města a žatecký patriot. „Ovšem skutečnou pravdu, jak k tomuto nelogickému přesunu došlo, nám tehdy nikdo nesdělil. Dnes už víme, že šlo o lobbování a komplot členů ONV a KSČ v Lounech a ÚV KSČ, kteří naslibovali vedení Městského úřadu v Podbořanech okresní funkce a ti se tak přiklonili k podpoře sídla okresu v Lounech, i když tím byli postiženi i občané jejich Podbořanska. Pro razítko na okresní úřad měli 70 – 80 kilometrů!“ Mezi obyvateli Žatce a sousedních Loun tehdy vypukla velká nevraživost. Od 60. let se začaly Louny nevýslovně preferovat  a zvýhodňovat. Podstatnou byla bytová výstavba. V souvislosti se stavbou elektrárny Počerady se počítalo s výstavbou 2 tisíci bytů v Žatci, ale po rozdělení okresů se mocenským rozhodnutím vše přeneslo do Loun.  V Lounech začalo převládat velikášství a nezdravý patriotismus: Jsme velký okres, musíme mít velké Louny…. Na úkor rozdělování peněz do měst a obcí na Žatecku a Podbořansku zůstávaly finance převážně jen v Lounech. Započala zde výstavba plavecké haly, zimního stadionu, obřího autobusového nádraží, veterinární nemocnice, kulturního zařízení, naddimenzované budovy OVKSČ tzv. KOKOSu, atd.  Z rozpočtu ONV byly financovány např. okresní knihovna a okresní muzeum a galerie v Lounech, noviny, rozhlasové studio a další instituce, což bylo mimo rozpočet města. Zatímco svou knihovnu a muzeum, noviny nebo rozhlasové studio a další si musel financovat sám Žatec a rozpočet si tím ochudil. Město Žatec začalo stagnovat, i když se místní občané pokoušeli stavět svépomocí, například v akci „Z“ se podařilo vystavět na svoji dobu moderní koupaliště, případně vedení města se snažilo „obcházet“ okres a jednalo přímo s ministerstvy a centrálními úřady, což mu bylo z Loun zakazováno a následovaly sankce….

 

Michal Šťastný, rodák Žatce

Byla to bezvadná a zajímavá beseda, konečně jsme se dozvěděli pravdu, což ani naši rodiče nevěděli.

 

Jiřina Sladká, rodačka Žatce

Žatec byl odjakživa přirozeným centrem okresu. Tehdy v 60. roce minulého století, po informaci, že naše město ležící v centru nově vznikajícího velkého okresu nebude sídlem okresu, jsme byli jako občané města schopni se jít do Loun poprat…. Dokonce nám chtěli vzít i pořádání Dočesné a přesunout ji do Loun!

 

Jiří Kopica, ředitel muzea Žatec

Dá se říct, že Žatec naopak na zrušení tehdejšího okresu vydělal, Třeba tím, že se nezbouraly některé památky, například chmelařské Pražské předměstí. A paradoxně tomu pomohlo i to, že byl jen jeden okresní stavební podnik. Řada domů se tak v Žatci nezbourala a nestavěly se místo nich nové právě proto, že na to nebyly peníze a kapacity.

 

Jiří Kvapil, rodák Žatce

Naše město se dnes rozvíjí a určitě má budoucnost, což ale nemohou snést někteří lounští patrioté, kteří byli zvyklí na vedoucí roli v okrese. Neustále operují s tím, že Žatec je na Lounsku, což není pravda! Existují kraje, tak proč se neuvádí: Žatec v Ústeckém kraji.

 

Vlastimil Eismann, rodák Žatce

V našem městě zatím není všechno v pořádku, což nezabrzdily jen Louny, ale také určitá neschopnost vedení města, i když přiznávám, že nastartováno je asi dobře. Chybí zde zimní stadion a třeba i multifunkční hala, která by mohla být využívána ke sportu i kulturním vystoupením kapel.

 

Martin Hampl, sociální geograf

Po územní reorganizaci v 60. letech z mnoha měst tak náhle museli lidé jezdit třeba na úřady i desítky kilometrů. Částečně se situace napravila až v roce 2003, kdy byly okresy zrušeny a nově vznikla města s rozšířenou působností, jakési "malé okresy" většinou kopírující správní rozdělení mezi roky 1949 až 1960.

 

Oldřich Dvořák, bývalý starosta Žatce v letech 1960 – 62

Byla to hektická doba, kdy se doslova manipulovalo s obyvateli. Zcela chyběly informace nejen občanům, ale i funkcionářům v Žatci i Podbořanech. Žatec byl Louňany s výsměchem odsunut ne na druhou, ale možná až třetí kolej…

 

Petr Šimáček, předseda sdružení

Bohužel velmi negativní roli v těchto a následujících letech sehrával okresní archiv v Lounech, který se snažil historii Žatce někdy až bagatelizovat a vyvyšoval historii Loun… Také by mělo vedení Žatce důrazně trvat na návratu historických písemných skvostů ze Státního archivu v Lounech zpět do Žatce, ovšem je nutné najít a přizpůsobit vhodné prostory a pak sem případně přestěhovat celý archiv.

 

Bohumil Kuneš, bývalý starosta Žatce v letech 1994 – 2000

Děkuji sdružení rodáků, kteří touto veřejnou besedou přispívají k poznání novodobějších dějin a uchovávají tak historii pro další generace.

 

Josef Camr, rodák Žatce

V kontextu dnešní besedy navrhuji vyslovit za naše sdružení důrazný protest proti označování v médiích, že Žatec je na Lounsku, což znamená pouze malé územní ohraničení kolem Loun, a Louny si tím dělají reklamu a prezentaci a stále tak parazitují na našem městě, i když už tam není okresní úřad.

 

Erich Knoblauch, současný starosta Žatce

Současné podmínky pro rozvoj měst jsou nastavené jinak. Pokud vznikne v budoucnu nějaká převaha Loun nebo Žatce, bude to přirozenou cestou a na základě toho, jak se samotná města chtějí rozvíjet.

 

Jan Kerner, současný starosta Loun (MFDnes 9. 4 .2010)

Nějaká rivalita existuje, lidé i obě města tak trochu soutěží, v čem mohou být lepší. Podle mě je to ale normální, a pokud je to zdravá rivalita, tak i v pořádku. A mám dojem, že i většina lidí to tak bere. Jsou to města stejně velká, nedaleko od sebe a není důvod třeba neodkoukat, co v tom druhém městě dělají dobře. Jestli někdy byly nějaké problémy, tak spíš asi ze strany Žatce. Ale jestli to byla zášť, žárlivost, to nevím. Je to už strašně dávno, vždyť to bylo před padesáti lety. Myslím, že mé generace už se to ani nedotklo.

 

 

 „Nechtěli jsme, aby naše setkání k padesáti letům od zániku okresu Žatce končilo pouhým konstatováním, jak to tehdy bylo. Faktické události jsme chtěli zaznamenat pro dějiny a osvětlit historii dnešním mladým lidem, aby pochopili, že obě tato sousední města neměla stejnou startovací čáru, a co všechno musela střídající se radniční vedení Žatce také překonávat a s čím se potýkají v důsledcích dodnes. Tímto připomenutím událostí nám nešlo o rozdmychávání starých sporů mezi občany Loun a Žatce, ale o poznání skutečných dějin města, a hlavně jak se tyto události promítají do současnosti“ – uvedl předseda sdružení Petr Šimáček. „Pamětníci Josef Zábranský, Jiří Kopřiva nebo první starosta města po roce 1960 Oldřich Dvořák zde doložili své vzpomínky dobovými dokumenty. Je zřejmé, že Louny těžily z okresu po všech stránkách a částečně těží dodnes. Ovšem dějiny se po tolika letech obracejí, současná situace je příznivější pro perspektivnější Žatec. Ať už to je výstavba, obnova technických památek, získávání dotací, nabídka turistům a soběstačnost i prosperita města. Udělejme vše pro ještě lepší budoucnost našeho rodného města“ – ukončil zdařilou tříhodinovou besedu Petr Šimáček a za potlesku přítomných v sále dodal: „To samozřejmě přejeme nejen Žatci, ale i Lounům…“

(ms)

 

 

* * *

 

 

NAŠE POZVÁNKA

 

50 LET OD ZRUŠENÍ OKRESU ŽATEC

Pozvání žateckých rodáků na veřejnou besedu

 

  Zákon o nové územním členění státu, kdy přišlo město Žatec o sídlo okresu,

přijalo Národní shromáždění Československé republiky dne 9. dubna 1960.

 Vyhlášen byl pod č. 36/1960 Sb. v částce 15/1960 Sb. 

 „Tyto události si chceme připomenout na besedě, na které chceme přiblížit tehdejší „černé“ dny Žatce

 a následující roky, hlavně mladším generacím.

Také informovat všechny, kteří by měli znát i novější dějiny svého města

 a následky tehdejšího těžko pochopitelného kroku, kdy byly sídlem nového okresu pověřeny Louny“

 – uvedl Josef Zábranský z pořádajícího Sdružení rodáků a přátel města Žatce.

 Právě od roku 1960 panuje určitá nevraživost mezi některými občany Loun a Žatce.

 „Nejde nám o znovuoživení „hašteření“ mezi těmito sídly,

 ale chceme se odrazit od událostí těchto let a uvést fakta, co znamenalo zrušení okresu

 a jak si vedl Žatec a vede až do dneška.

 Proto na besedu pozveme kromě pamětníků i všechny doposud žijící starosty města“

 – řekl předseda organizovaných žateckých rodáků Petr Šimáček.

 Součástí besedy bude i výstava dokumentů a novinových výstřižků z období 60. let minulého století.

 Veřejná beseda se uskuteční v pátek 9. dubna v 18:00 hodin v Kongresovém sále žateckého hotelu Černý orel.

 „Zveřejníme i doposud utajovaná fakta o zrušení okresu Žatec.

Věříme, že přijde hodně lidí. Byli bychom rádi, kdyby se nám ozvali a také přišli další pamětníci,

 kteří mají k těmto událostem co říci,“ dodal za organizátory Josef Zábranský.

 

* * *

Sdružení rodáků a přátel města Žatce

a

Městská knihovna Žatec

 

vyhlašují

 

VII. ROČNÍK SOUTĚŽE V LITERÁRNÍM PROJEVU

 

pod názvem

 

„ŽATEC 2010“

 

Motto soutěže:

  • Vytvořit vazby mladých i dospělých obyvatel k Žatci (Žatecku) a jeho tradicím
  • Poznáváním historie prohloubit vztah k rodnému místu a zdůraznit zdravý patriotismus

 

Podmínky tvorby:

● Volba libovolného literárního žánru: poezie, próza, dramatická tvorba

 

Kategorie:

  1. kategorie:        Žáci 1. – 5. tříd (1. stupeň ZŠ)
  2. kategorie:        Žáci 6. – 9. tříd (2. stupeň ZŠ)
  3. kategorie:        Studenti středního školství (denní studium)
  4. kategorie:        Dospělá populace

 

Rozsah prací:

Maximálně tři strany textu formátu A4.

 

Formát prací:

Všechny práce musí být pořízeny pouze v elektronické podobě jako textový soubor ve formátu (.doc) nebo (.rtf) na nosičích CD nebo DVD.

 

Doporučená témata:

▪ 50 let od zániku okresu Žatec

▪ Chrám chmele a piva

 ▪ Pivo a chmel ▪ Soutěž Miss zlatého moku ▪ Dechovka Žatečanka ▪ Významný žatecký rodák ▪ Žatec očima rodáků ▪  Vzpomínky mých příbuzných a známých na Žatec ▪ Jak na mne působí město Žatec ▪ Žatecko není jen historie a chmel ▪ Proč mám rád(a) své město ▪ Moje mládí v Žatci ▪  Do města jen dojíždím ▪ Jak vidím Žatec já ▪ Co Žatci chybí ▪ Čím byl a je Žatec výjimečný ▪ Co mám na našem městě nejraději ▪ Pozvání pro turisty do města ▪ Co ve městě zlepšit? ▪ Vyznání Žatci ▪ Proč jsem patriotem města…

… a další libovolná témata dle vlastního výběru vztahující se k Žatci a Žatecku.

 Jako zdroj jednotlivých témat uplatnit vjemy, zážitky, dojmy a pocity autorů, prožitky rodáků a bývalých občanů města, vzpomínky či odkazy pamětníků, historická fakta, vlastivědné oblasti a jiná fabulační ztvárnění.

 

Účast v soutěži:

Soutěž je vyhlášena pro děti, mládež i dospělé a všechny příznivce města Žatce bez omezení trvalého bydliště.

 

Podmínky účasti v soutěži:

Každá soutěžní práce musí být opatřena průvodním listem, ve kterém bude uvedeno příjmení a jméno soutěžícího, adresa bydliště, případně adresa pro korespondenci je-li odlišná od bydliště, telefon, e-mail, věk, zařazení do příslušné kategorie a název práce. Soutěžní práce bez průvodního listu nebudou do soutěže zařazeny. Soutěžní práce zasílané elektronickou formou musí mít připojený textový soubor s požadovanými údaji.

 

Termín soutěže:

1. březen – 31. prosinec 2010.

 

Termín odevzdání prací:

Nejpozději do 31. prosince 2010 na adresu Městská knihovna Žatec, Náměstí Svobody č. p. 52, 438 11 Žatec,

e-mail: [email protected]

Způsob odevzdání prací lze i osobně nebo poštou.

 

Vyhodnocení soutěže:

Slavnostní vyhodnocení soutěže s předáním věcných cen a čestných uznání se uskuteční v 1. pololetí 2011.

 

Odborná porota:

Odbornou porotu hodnotitelů přihlášených prací jmenuje starosta Města Žatec na návrh vyhlašovatelů soutěže.

 

Vítězné a další vybrané práce budou uveřejněny:

·         v ALMANACHU

·         na webových stránkách SRPMŽ a MěKŽ

·         v regionálním tisku

 

 

       Petr Šimáček                                                                        Radka Filková

     předseda SRPMŽ                                                                    ředitelka MěKŽ

 

 

                                                                             * * *

 

ODPOVÍDÁME NA DOTAZY:

 

Děkuji za vaši obrovskou práci, kterou pro město Žatec děláte,

ale v poslední době nemám žádné konkrétní informace

o připravovaných akcích. Nemohli byste nám, členům,

zasílat zprávy poštou, jako dříve?

Josef Balaž

 

Děkujeme za uznání. Naše členy informujeme hlavně prostřednictvím tohoto webového portálu a v regionálním tisku.

Z finančních důvodů jsme museli zrušit zasílání informací klasickou poštou. Při počtu členů (cca 600 osob v ČR i zahraničí)

si spočítejte, že jenom za 10,- Kč známku + obálka a papír by nás jediný dopis přišel až na 15,- Kč, což je cca 9.000,- Kč!

Protože jsme občanské sdružení závislé na sponzorech, není absolutně možné dopisy zasílat. V případě dotace nebo sponzorského příspěvku jsou tyto finance přísně určeny na konkrétní akci, která se tak musí přesně vyúčtovat. Kdybyste věděl o nějakém sponzorovi, který by přispěl konkrétní částkou na zasílání dopisů členům – přivítáme to!

* * *

Proč se naše sdružení rodáků nestane politickou stranou,

abychom mohli zasahovat i do dění na žatecké radnici?

Karel Zahradil

 

Děkujeme za dotaz, který se v poslední době dost opakuje.

JSME NEPOLITICKÉ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ A NEHODLÁME (ANI PODLE STANOV NEMŮŽEME) VSTUPOVAT DO LOKÁLNÍ ŽATECKÉ KOMUNÁLNÍ POLITIKY. Podle rozhodnutí výboru sdružení tento stav potrvá i nadále. Chceme spolupracovat se zástupci všech stran napříč politickým spektrem a nechceme se omezovat na různé „žabomyší“ války a „boje“. Chceme být našemu rodnému městu prospěšní jako občanské sdružení a pokoušet se ovlivňovat k úspěšnému cíli podle naší VÝZVY RODÁKŮM, jak veřejnost, tak i vedení města našimi názory, náměty a korektními vztahy.

***

 

 

Vážení členové, příznivci našeho sdružení, přátelé města Žatce!

 

Jménem výboru Sdružení rodáků a přátel města Žatce - i jménem svým - si Vás dovoluji srdečně pozdravit a i touto cestou poděkovat za Vaše členství a sounáležitost s naším sdružením, zároveň přijměte poděkování za Vaši práci a pomoc, bez které bychom nemohli uskutečnit všechny naše akce a přispět tak k prospěchu našeho rodného města.

V loňském roce jsme připravili řadu akcí:

Ať už to byl pro milovníky dechovek festival pod názvem „ŽATECKÝ hopFEST“. Dalším projektem bylo uspořádání celorepublikové soutěže MISS ZLATÉHO MOKU ČR. Pokračoval denní monitoring tisku o Žatci na našem portále www.rodacizatec.com. Také byla vyhodnocena literární a fotografická soutěž ŽATEC. Právě nyní jsme vydali  Almanach literárních prací této naší tradiční soutěže, který bude k dispozici všem zúčastněným literátům, ale také k zapůjčení v Městské knihovně v Žatci. Pro vážné zájemce máme připraveno také několik exemplářů k zaslání poštou či v elektronické podobě. Stačí, když si o něj napíšete. Zároveň byl oceněn OSOBNOSTÍ ROKU 2008 a stal se naším čestným členem pan Zbyněk Kovář, který tak rozšířil řady rodáků, kteří přispívají k významné prezentaci města Žatce.

A nyní k hlavním akcím v letošním roce:

Pro příznivce dechovky jsme připravili také v letošním roce festival ŽATECKÝ hopFEST. Pro velký a mimořádný úspěch a zájem diváků jsme další pokračování dechovek připravili na 5. září, jako součást žatecké Dočesné. I letos jsme jako jedni z vyhlašovatelů a spolupořadatelů volby nejhezčí dívky chmelového a pivního kraje -  Miss zlatého moku ČR 2009. Tato soutěž nebude jen součástí tradiční žatecké Dočesné, ale začne již o dva dny dříve a slavnostní galavečer by se měl uskutečnit v Městském divadle v pátek 11. září 2009.

Vážení členové, naši příznivci,

v krátkosti jsem Vás informoval o aktivitách, které přerůstají rámec města i celého regionu. Jsou to nemalé cíle, ale věříme, že díky plodné spolupráci a Vaší aktivitě, budou naplněny tak, jako ve všech uplynulých letech. Určitě tak přispějeme k další úspěšné popularitě a zdárné medializaci města Žatce.

A nyní odpovím na nejčastější otázku, kterou v posledních měsících neustále ve výboru SRPMŽ dostáváme, a sice, proč nezasíláme poštou pravidelné informace o akcích a aktivitách i novinkách našeho sdružení… Vzhledem k vysokému počtu členů (nyní je to asi 600 členů, v současné době databázi zpracováváme a doplňujeme), z nichž většina nemá možnost příjmu elektronické pošty, by bylo nutné zasílat informace poštovními zásilkami. Když spočítáte náklady na jeden dopis (známka, obálka, papír) – vyjde vám jeden dopis na cca 15,- Kč a při počtu členů by to byla nepředstavitelná suma finančních prostředků. Prostě na to nemáme. Mimo jiné jsme ve výboru odhlasovali, že nebudeme vybírat 100,- Kč členské příspěvky, které by stejně ani tyto zásilky nestačily pokrýt.  Proto se na Vás obracím s výzvou, zda byste nepožádali své děti a vnuky, případně známé a kamarády, kteří mají přístup z počítače k webovým stránkám a k elektronické poště, zda by vás občas neinformovali, co je na našem portále nového, případně, že byste nám mohli touto cestou zaslat svá přání, požadavky, příspěvky nebo doporučení.

Zároveň děkujeme i našim členům (i nečlenům) z řad podnikatelů a sponzorů, kteří mají možnost zaslat i vyšší finanční obnos, než byl bývalý stokorunový členský příspěvek. Z těchto poukázaných finančních prostředků by mohla být částečně hrazena nutná administrativa, také správa a zřízení webu, ceny osobnostem atd. Na tyto platby lze využít i náš bankovní účet

KB - číslo účtu: 27-3558960207/0100 nebo IBAN CZ6301000000273558960207

Také věříme také, že nám pomůžete s doplňováním našeho adresáře Žatečanů, ať dnes žijí kdekoliv. Stačí poslat poštou (SRPMŽ, Zavátá 84, 154 00 Praha 5) nebo  e-mailem ([email protected]) adresy či jakákoliv spojení na rodáky a přátele města Žatce, Vaše známé či příbuzné mající vztah k Žatci. Stejně tak na těchto adresách očekáváme Vaše dopisy, náměty a připomínky k celkové činnosti sdružení i vyznání k našemu krásnému rodnému městu na řece Ohři.

Děkuji a těším se na setkání s Vámi na našich akcích.

 

                                                                                                                           Petr Šimáček

                                                                                                                              předseda

Dne 17.2.2009                                                                                   Sdružení rodáků a přátel města Žatce

 

* * *

 

Sdružení rodáků a přátel města Žatce

a

Městská knihovna  Žatec

děkují všem autorům, kteří zaslali své příspěvky

 do vyhlášené literární a fotografické soutěže.¨

 Zprávu o VI. ročníku si přečtete v rubrice

Informace pro média…

 

* * *

Sdružení rodáků a přátel města Žatce

a

Městská knihovna  Žatec

 

vyhlašují

 

VI. ROČNÍK  SOUTĚŽE V LITERÁRNÍM A FOTOGRAFICKÉM PROJEVU

 

pod názvem

 

„ŽATEC 2007“

 

 

Motto soutěže:

·         Vytvořit vazby mladých i dospělých obyvatel k Žatci (Žatecku) a jeho tradicím

·         Poznáváním historie prohloubit vztah k rodnému místu a zdůraznit zdravý patriotismus

 

Podmínky tvorby:

Jako zdroj jednotlivých témat uplatnit vjemy, zážitky, dojmy a pocity autorů, prožitky rodáků a bývalých občanů města, vzpomínky či odkazy pamětníků,  historická fakta, vlastivědné oblasti a jiná fabulační ztvárnění. U fotografií zejména zaměření na prezentaci města, zachycení historie a vývoje města.

 

LITERÁRNÍ PROJEV:

- volba libovolného literárního žánru:  poezie, próza, dramatická tvorba.

 

Kategorie v literárním projevu:

5.     kategorie:            Žáci 1. – 5. tříd (1. stupeň ZŠ)

6.     kategorie:            Žáci 6. – 9. tříd (2. stupeň ZŠ)

7.     kategorie:            Studenti středního školství (denní studium)

8.     kategorie:            Dospělá populace

 

Rozsah prací v literárním projevu:

Maximálně tři strany textu formátu A 4.

 

Formát prací v literárním projevu:

Literární práce musí být pořízeny v elektronické podobě jako textový soubor ve formátu (.doc) nebo (.rtf) na nosičích CD nebo disketě (3,5¨). Výjimečně mohou být pořízeny v psané formě čitelným písmem (senioři).

 

Doporučená literární témata:

▪ Slyšel(a) jsem pohádku, pověst o Žatci    Z historie mého města    Žatec očima rodáků    Žatecko a války    Vzpomínky mých příbuzných a známých na historické události v Žatci    Tudy šly dějiny    Jak šel čas    Jak na mne působí město Žatec    Z pěstování chmele na Žatecku    Rád(a) cítím vůni chmele    Žatecko není jen  historie a chmel    Proč mám rád(a) své město    Moje mládí v Žatci    Co vyprávěl náš dům    Do města jen dojíždím    Jak vidím Žatec já    Co Žatci chybí    Čím byl a je Žatec výjimečný    Co mám na našem městě nejraději    Pozvání pro turisty do města    Co ve městě zlepšit?    Vyznání Žatci

… a další libovolná témata dle vlastního výběru vztahující se k Žatci a Žatecku.

 

FOTOGRAFICKÝ PROJEV:

- fotografie čermobílé, barevné.

 

Kategorie ve fotografickém projevu:

Nejsou stanoveny (bez rozdílu věku a jiných omezení).

 

Rozsah prací ve fotografickém projevu:

Za soutěžní práci se považují jednotlivé snímky nebo seriál, který může mít maximálně 5 snímků. Každá fotografie seriálu musí být zřetelně označena, že je jeho součástí (např. 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 a 5/5).

 

Formát prací ve fotografickém projevu:

Klasická (papírová) fotografie musí mít minimální rozměr 148 x 210 mm (formát A5), doporučený rozměr 210 x 297 mm (formát A4). Fotografie lesklé, bez rámečku. Z tohoto omezení jsou vyjmuty historicky cenné snímky. Každá klasická (papírová) fotografie musí být na zadní straně opatřena čitelným štítkem s těmito údaji: název snímku, parametry použitého přístroje a materiálu, datum a čas expozice, místo pořízení snímku.

Soutěžní fotografické snímky v elektronické podobě zaslané e-mailem ve formátu (.jpg) a (.jpeg) musí mít minimálně 1600 bodů na delší straně snímku (odpovídá přibližně fotoaparátu s rozlišením 2 Mpix). Maximální velikost e-mailu pro zasílání elektronických fotografií je 5 Mb. Na digitálních nosičích CD a DVD je možné posílat obrázky ve formátu (.jpg), (.jpeg), (.tiff) a (.bmp) bez omezení jejich maximální velikosti.

 

SPOLEČNÁ ČÁST:

 

Účast v soutěži:

Soutěž je vyhlášena pro děti, mládež i dospělé a všechny příznivce města Žatce bez omezení trvalého bydliště.

 

Podmínky účasti v soutěži:

Každá soutěžní práce musí být opatřena průvodním listem, ve kterém bude uvedeno příjmení a jméno soutěžícího, adresa bydliště, případně adresa pro korespondenci je-li odlišná od bydliště, telefon, e-mail, věk, zařazení do příslušné kategorie a název práce. Soutěžní práce bez průvodního listu nebudou do soutěže zařazeny. Soutěžní práce zasílané elektronickou formou musí mít připojený textový soubor s těmito údaji.

 

Termín soutěže:

1. leden 200731. prosinec 2007.

 

Termín odevzdání prací:

Nejpozději do 31. prosince 2007 do na adresu Městská knihovna Žatec, Náměstí Svobody čp. 52, 438 11 Žatec, e-mail [email protected]. Způsob odevzdání prací: osobně, poštou nebo elektronickou cestou.

 

Vyhodnocení soutěže:

Slavnostní vyhodnocení soutěže s předáním věcných cen a čestných uznání se uskuteční v 1. pololetí 2008.

 

Odborná porota:

Odbornou porotu hodnotitelů přihlášených prací jmenuje starosta Města Žatec na návrh vyhlašovatele soutěže.

 

Vítězné a další vybrané práce budou uveřejněny:

·         v ALMANACHU, který bude vydán do konce roku 2008

·         na webových stránkách SRPMŽ a MěKŽ

·         v regionálním tisku

·         vítězové i účastníci soutěže ve fotografickém projevu budou moci prezentovat své fotografie na výstavě fotografií

 

 

 

Petr Šimáček                                                                            Radka Filková

předseda SRPMŽ                                                                      ředitelka MěKŽ

 

* * *

 

ŽATEČANKA A RODÁCI SVÉMU MĚSTU

 

                    Žatec – Na čtyři tisíce lidí se vystřídalo na koncertech dechovky Žatečanka v týdnu od 28.8

                    do 2.9.2006 před Dočesnou, kdy kapela koncertovala v divadelní zahradě, na hlavním pódiu

                    před žateckou radnicí i v letním kině.

                    „Jsme rádi, že díky našim produkcím jsme prodloužili tradiční oslavy chmele na celý týden

                    a hlavně, že jsme znovu něco udělali pro prezentaci našeho města.

                    Přijížděli lidé z celých Čech a na Žatec budou vzpomínat jako na pěkné historické město

                    a zároveň jako na místo dobré dechovky“ – nechal se slyšet kapelník Žatečanky Jaroslav Filípek.

                    Zdařilou akci pořádá již každoročně Sdružení rodáků a přátel města Žatce. „Tentokrát jsme

                    festival pořádali ve spolupráci s Městským divadlem, což se osvědčilo a již jsme se dohodli

                    s ředitelem Martinem Veselým, že pro příští, v pořadí padesátou Dočesnou, připravíme společně

                    několik novinek“ – uvedl předseda žateckých rodáků Petr Šimáček. Díky činnosti a významným

                    aktivitám tohoto občanského sdružení se rozrůstá jeho členská základna.Dnes sdružuje přes

                    500 žateckých rodáků a příznivců nejen ze Žatce, ale doslova z celého světa.

 

* * *

 

ZA DECHOVKOU DO ŽATCE!

 

                     Od pondělí 28. 8. 2006 do soboty 2. 9. 2006 bude žít Žatec nejen sklizní chmele, ale také

                     dechovkou.

                     Populární kapela Žatečanka bude koncertovat zdarma denně odpoledne od 16.30 do 17.30

                     hodin v Divadelní zahradě (za Městským divadlem), kromě soboty, kdy zahraje návštěvníkům

                     Dočesné od 14 hodin na hlavním pódiu před radnicí na centrálním náměstí a hned poté od

                    16.30 hodin v letním kině v Žatci.

                     „Budeme hrát našim příznivcům nejen z Ústeckého kraje, ale přijedou další

                     fanouškové českých a moravských písniček z celých Čech. V pátek a v sobotu pak naši

                     kapelu podpoří skupina Lália – muzikanti z Moravy“ – uvedl kapelník Žatečanky

                     Jaroslav Filípek. Obě tyto kapely doplní v sobotu v letním kině ještě jedna německá dechovka,

                     která začne hrát v 15 hodin a od 16.30 na ni naváže Žatečanka a Lália.

                    „Nejde o to, že bychom chtěli někomu vnucovat dechovku. Prostě jsme vyslyšeli volání

                    příznivců tohoto žánru a rádi tak prodlužujeme tradiční oslavy chmele na celý týden“

                     – dodal Petr Šimáček za Sdružení rodáků a přátel města Žatce, které akci pořádá spolu

                    s Městským divadlem.

 

* * *

 

Všechny cesty povedou do tisíciletého města chmele a piva na

 

ŽATECKÝ HOPFEST 2006

 

ŽATEC

10. června 2006

 

Slavnostní začátek v 13.00 hodin

a závěr se společnými písničkami všech kapel v 17.30 hodin

 

Příznivci dechovky se začátkem června mají v Žatci opět na co těšit. První týden v měsíci červnu to bude dokonce týdenní maratón ve znamení dechovkových vystoupení.

"Zahajujeme už v pondělí 5. června, od kdy denně přivítáme v areálu Letního kina  Žatečanku Jaroslava Filípka se skupinou Bonasax, mažoretkami a dalšími hosty. Vždy od 16.30 do 18 hodin pozveme na hudebně-zábavné pořady přátele dobré muziky všech věkových kategorií“ – řekla tajemnice přehlídky ŽATECKÝ HOPFEST 2006 Jarmila Šímová.

 

HLAVNÍ DEN: SOBOTA 10. 6. 2006

 

Tato žatecká přehlídka dechovek vyvrcholí v sobotu 10. června setkáním na česko-moravské přehlídce kapel. Od 13 hodin se svým příznivcům z celé republiky a tradičně jistě i z okolních států představí pět českých a moravských kapel:                           

MODRÁ KAPELA

STRAHOVANKA

POSTŘIŽINKA

ŽATEČANKA

BORŠIČANKA

 

Na účastníky Žateckého Hopfestu 2006 čeká vynikající muzika a zpěv výborných kapel v jednom z nejhezčích přírodních amfiteátrů u nás. Jeho součástí je také velký parket pro milovníky tance. Nutno dodat, že v loňském ročníku byl stále zaplněn. V přírodním amfiteátru bude pamatováno stejně jako loni i na výborné gastronomické služby a Žatecký pivovar zde představí už tradičně své nové výrobky.

Pořadatelé se zároveň obracejí na příznivce dechové hudby i z řad podnikatelů s nabídkou na prezentaci společností a firem při této akci, která svým rozsahem přerůstá rámec běžných akcí ve městě i kraji a je samozřejmě finančně náročná.

„Jsme přesvědčeni, že na třetí ročník žatecké přehlídky dechových kapel ve městě  chmele a piva přijede ještě více příznivců, než loni. A to byl areál zcela zaplněn dva a půl tisícem lidí! Rádi přivítáme v Žatci každého, kdo má rád dobrou zábavu s muzikou od podlahy a chce prožít příjemné chvíle v nádherném prostředí s vynikající muzikou a milými lidmi. Určitě se vyplatí naplánovat si do světoznámého centra chmele a piva, našeho historického města, rodinný celodenní výlet. V sobotu dopoledne si prohlédnout pamětihodnosti města a pak se nechat unášet dechovkovou atmosférou v tomto přírodním amfiteátru. Žatečtí občané sem jistě pozvou své příbuzné a známé z celé republiky. Hezké počasí jsme si na tento festival hudby objednali, ovšem deštníky přesto s sebou, to kvůli sluníčku!“ vzkazuje zájemcům prezident přehlídky Petr Pichert.

Pořádají:

Sdružení rodáků a přátel města Žatce,

Agentura Gejzír,

Městské divadlo v Žatci.

* * *

Přijďte a přijeďte se pobavit dle svého gusta na

 

ŽATECKÝ HOPFEST 2006

 

 

 

 

 

Výsledky z vyhlášení literární soutěže

Žatec 2005

Naleznete v rubrice

INFORMACE PRO MÉDIA

 ***

 

INFORMACE PRO VÁS…

 

O vítězi literární soutěže právě rozhodla odborná porota

 

      Jedenáctičlenná odborná porota v prvních dnech

 měsíce března 2006 zhodnotila příspěvky došlé

     do soutěže v literárním projevu, kterou pod názvem „ŽATEC 2005“

loni vyhlásilo Sdružení rodáků a přátel města Žatce s Městskou knihovnou Žatec.

Záštitu nad soutěží převzal starosta města Jiří Farkota.

 Do soutěže se přihlásilo 31 autorů se 38 příspěvky.

Převažují básně a próza s vyznáním a vzpomínkami

 k městu a lidem v něm, k tamním

 školám i řece Ohři. Nejvíce příspěvků je od autorů ze Žatce,

ale také z Chomutova, Jirkova, Chyše, Loun, Lubence, Radíčevse, Libočan.

Nejvzdálenější příspěvek „Moje dětství v Žatci“ přišel z Ambergu

          v Německu od paní Uty Reiff (68let), nejmladší účastnicí soutěže je

 s básní „Žatec“ 8letá Petra Hubáčová ze Žatce.

Nechybí například ani pověst o žateckém pivu od 12letého Jakuba Veselého,

 jak Alois Lupulín ubránil žatecké pivo…

                    „Jsme rádi, že se nám daří naplňovat motto soutěže,

         kterým je vytváření vazeb mladých i dospělých obyvatel k Žatci (Žatecku)

a jeho tradicím i poznáváním historie prohlubovat vztah k rodnému místu.

Potěšitelné také je, že                         

velice pozitivní vztah k městu nacházejí nejen žatečtí skalní patrioté,

    ale například i žáci a studenti, kteří do města dojíždějí.

   Z jejich literárních příspěvků čiší láska k tradicím historického sídla

a zájem o současné dění i budoucnost.

To je posun od prvních ročníků naší soutěže“

 uvedl předseda sdružení Petr Šimáček.

 

* * *

 

ZVEME VÁS

NA VÝSTAVU OBRAZŮ

Vladimíra HALAMÁSKA,

člena výboru našeho sdružení...

* * *

 

„TOULKY S PALETOU“

 

 

„galerie pre“

 

Budova B, Pražská energetika, a.s.,

Na Hroudě 1492/4, Praha 10

* * *

Výstava, kterou spolupořádá SRPMŽ je otevřena

ve všední dny od 12,00 do 18,00 hodin,

potrvá do 3. února 2006.

 

Informace o vernisáži a výstavě naleznete na stránce

INFORMACE PRO MÉDIA

 

* * *

 

Z JEDNÁNÍ VÝBORU
25.11.2005


Žatec - Na svém dalším jednání se sešel v Žatci výbor Sdružení rodáků a
přátel města Žatce. Na programu bylo stručné vyhodnocení dosavadní činnosti,
ale hlavně návrh akcí pro rok 2006, kdy většinu akcí chceme pořádat také ve
spolupráci s Městským divadlem v Žatci.

Začátkem příštího roku bude vyhodnocena literární soutěž za rok 2005, jejíž
uzávěrka byla posunuta do 31. 12. 2005. Výbor se proto obrací na všechny své
členy a všechny další Žatečany a patrioty, aby ještě zaslali své literární
práce na adresu Městské knihovny Žatec, která s námi tuto soutěž vyhlásila a
spolupracuje na ní. (Statut soutěže na webových stránkách). Opět se
uskuteční také Starožatecký bál v Žatci. Ten se chystá na 4. března 2006 v
prostorách Lidového domu. V těchto dnech začíná naplno pracovat organizační
štáb Starožateckého bálu, který máte možnost podpořit například cenami do
tomboly. Pietní vzpomínka na Maxmiliána Hošťálka proběhne opět 21. června
2006 na Staroměstském náměstí v Praze a volba Miss zlatého moku by se měla
uskutečnit opět v rámci žatecké Dočesné. Zatím není jisté, zda se v Žatci
uskuteční festival dechovek Žatecký Hopfest, protože kapela Žatečanka
(jejímž patronem je Žatecký pivovar) se podílí na velké a náročné akci,
která se uskuteční v pražské Sazka Areně dne 7. října 2006. Pod názvem
ZŮSTAŇ TU S NÁMI., je připravována velká dechovková show - přehlídka 16
českých a moravských kapel, kde by měla vystupovat i Žatečanka. Na popud
ctitelů této kapely vzniká právě v Žatci FAN KLUB ŽATEČANKY. Přihlášky
přijímá Stanislav Filípek v Městském divadle v Žatci. Zároveň upozorňujeme
na účast kapely Žatečanka v Dechovkové hitparádě Českého rozhlasu 2 - Praha,
kde je ve vysílání v sobotu 26. 11. a v sobotu 3. 11. 2005 zařazena autorská
písnička Pivem nebo vínečkem, která se stala hitem letošní sezóny.
Poslechnout si ji můžete v tyto dny v 18.20 hodin s reprízou vždy v neděli
ve 4.03 hodin. Zároveň máte možnost podpořit písničku i Žatečanku svými
hlasy, které stačí odeslat na adresu:

Český rozhlas Praha, Vinohradská 12,
120 99 Praha 2 nebo e-mailem na:

 [email protected]

s heslem DECHOVKOVÁ
HITPARÁDA.

Výbor upozorňuje všechny své členy a další zájemce o dění v Žatci a na
Žatecku, že denně mohou zprávy z médií o městě najít na webových stránkách
(www.rodacizatec.com).

Vzhledem k rozsáhlým aktivitám sdružení se výbor obrací na své členy a
hlavně podnikatele s prosbou o podporu naší činnosti. Příspěvky máte možnost
poslat na číslo našeho účtu u KB Praha 2.

Číslo účtu: 27-3558960207/0100

Děkujeme!
* * *

 

Žatečtí krajané se sešli v Německu

Georgensgmünd / Roth – Na 200 německých rodáků ze Žatce a celého Žatecka, kteří jsou organizovaní ve spolku Kulturkreis Saaz (Kulturní kroužek Žatec) se sešlo o uplynulém víkendu (17.,18. 9) v bavorském městečku Georgensgmünd a městě Rothu. Němečtí Žatečané se scházejí pravidelně každé dva roky. S těmito krajany udržuje již pět let partnerské vztahy naše Sdružení rodáků a přátel města Žatce.

 

* * *

 

Dočesná s Žatečankou

Od pondělí 29.8. do soboty 3.9. vystupovala na centrálním náměstí v Žatci dechová hudba Žatečanka Jaroslava Filípka s hostem – kapelou Chmelařinka Vítězslava Dědiny. Denně na tento pořad vozily cestovní kanceláře v průměru 25 autobusy z celé ČR přes tisíc zájemců o dechovku. Vyvrcholením byl sobotní pořad před více než 5 tisíci diváky, který se uskutečnil v rámci Žatecké Dočesné. Tradiční oslavy sklizně chmele se tak díky Žatečance, našemu SRPMŽ a Městskému divadlu v Žatci protáhly na celý týden.

 

 * * *

Peníze za korunku „missky“ přijdou dětem do Ráje

Na slavnostním zakončení volby Miss Zlatého moku 2005 a následném rautu v žateckém Chmelařském institutu proběhla v pátek 2.9.2005 také dražba korunky vítězky. „Přáním movopečené missky Hanky Počtové je, aby peníze vydražené za korunku byly věnovány charitě nebo dětem“ – uvedl v úvodu dražitel Josef Zábranský. Očekávaný „souboj“ zástupců pivovarů, které soutěžící dívky zastupovaly, se však nekonal… Na rozdíl od manažerů lounského pivovaru, kteří loni o korunku své vítězné missky doslova „bojovali“, aby ji vydražili a pak ji pečlivě opatrovali celý rok, zástupci pivovaru Vratislavice n. N., který letošní vítězka reprezentuje, však žádný zájem neprojevili. Korunku nakonec získal za 10 tisíc korun Petr Šimáček z pořádajícího sdružení žateckých rodáků. „Tuto nádhernou korunku vystavíme pro veřejnost v naší žatecké kanceláři a peníze z dražby věnujeme na další zvelebení a dostavbu dětského koutu „Ráj“ v Žatci na Semerinku“ – uvedl tiskový mluvčí sdružení Josef Krucký.

 

Zpráva z jednání výboru SRPMŽ

ze dne 20. 8. 2005

 

Na rozšířeném jednání se sešel v Žatci výbor Sdružení rodáků a přátel města Žatce. Bylo vyhodnoceno pětileté období naší činnosti, která v největší míře směřuje do aktivit ve městě Žatci, které se snažíme zviditelňovat nejen v rámci Česka, ale na mnoha místech ve světě, všude, kde se k nám hlásí rodáci a příznivci města. Například Starožatecké bály v Žatci a v Praze, Pietní vzpomínka na Maxmiliána Hošťálka, volba Miss zlatého moku, setkání rodáků, celostátní odborné semináře, publikační činnost, dechovkový festival Žatecký Hopfest, každoroční literární soutěž, denní monitoring tisku o Žatci na webových stránkách (www.rodacizatec.com) – to jsou jen hlavní akce, které sdružení rodáků pořádá, organizuje a připravuje. Jsme rádi, že se nám povedlo ve městě inspirovat k činnosti další organizace a vhodně je do akcí také zapojit. V literární soutěži například letos úspěšně spolupracujeme s Městskou knihovnou Žatec, na akci Miss zlatého moku s Chrámem chmele a piva nebo na vystoupení dechovek s Městským divadlem v Žatci. Naše aktivity, které přerůstají rámec města a kraje, si vyžádaly zvolení dvou nových členů do výboru sdružení. Všemi hlasy byli zvoleni: Jarmila Šímová a Jiří Kvapil.

 

                                                                                            * * *

 

IV. ročník soutěže v literárním projevu pod názvem „Žatec 2005“

 

Žatec – město plné historie

každému do paměti se vryje,

pozná to i ten, kdo v něm nežije…

 

To je začátek básně, kterou autorka Veronika Karbanová z Loun, nazvala Žatec a poslala do literární soutěže vyhlášené Sdružením rodáků a přátel města Žatce a Městskou knihovnou Žatec. Původní uzávěrka soutěže pro letošní rok byla pro velký zájem soutěžících posunuta až do posledního prosince. „Zatím evidujeme 35 příspěvků nejen ze Žatce, ale také například z Mostu, Jirkova, Loun, Prahy a z Německa, nejvíce je obsazena kategorie dětí a studentů. Pro zajímavost uvádím, že asi polovinu tvoří kromě prózy básně a básničky opěvující město Žatec a jeho historii“ – sdělila Radka Pichlová, ředitelka Městské knihovny v Žatci, kam autoři své příspěvky v elektronické podobě předávají či zasílají.

Soutěž je vyhlášena pro děti, mládež i dospělé a všechny příznivce města Žatce bez omezení trvalého bydliště. Propozice najdou zájemci na webových stránkách knihovny a sdružení rodák. Záštitu nad soutěží převzal starosta Žatce Jiří Farkota. Autoři mohou psát o svých zážitcích, zkušenostech či o zajímavostech, s nimiž se setkali například v souvislosti s chmelovou brigádou, absolvováním vojenské prezenční služby ve městě, jako turisté či návštěvníci Žatce nebo jeho rodáci a přátelé. Mezi doporučená témata letos patří 740 let městských práv v Žatci.

„Účelem soutěže, kterou vyhodnotíme začátkem příštího roku, je poznávání historie našeho královského města, prohloubení vztahu občanů k rodnému místu a zdůraznění zdravého patriotismu. Očekáváme ještě větší zájem dospělých autorů a skalních žateckých patriotů“ – doplnil předseda sdružení rodáků Petr Šimáček.

                                              

* * *

 

Sdružení rodáků a přátel města Žatce

a

 

Městská knihovna  Žatec

 

vyhlašují

 

IV. ROČNÍK  SOUTĚŽE  V  LITERÁRNÍM  PROJEVU

 

pod názvem

 

 

„ŽATEC 2005“

 

 

Motto soutěže: 

 

Vytvořit vazby mladých i dospělých obyvatel k Žatci (Žatecku) a jeho tradicím

Poznáváním historie prohloubit vztah k rodnému místu a zdůraznit zdravý patriotismus

 

Podmínky tvorby:

 

1/ Volba libovolného literárního žánru    A/ poezie

                                                                B/ próza

                                                               C/ dramatická tvorba

 

2/ Jako zdroj jednotlivých témat uplatnit zážitky, dojmy a pocity autorů, prožitky rodáků a bývalých občanů města, vzpomínky či odkazy pamětníků,  historická fakta, vlastivědné oblasti a jiná fabulační ztvárnění.

                                                                                                          

Kategorie:                                                           Rozsah práce:

Žáci 3. – 5. tříd ZŠ                                                                do jedné strany A 4

Žáci 6. – 7. tříd ZŠ                                všichni ostatní  maximálně tři strany A 4

Žáci 8. -  9.tříd ZŠ

Studenti 1. – 2. ročníků středních škol

Studenti 3. – 4. ročníků středních škol*

Žáci speciálních škol