INFORMACE PRO MÉDIA

 

Tisková zpráva

SRPMŽ / 10. 4. 2010

 

Padesát let od zániku okresu Žatec po nové územní reorganizaci Československa v roce 1960 si v pátek 9. dubna připomněli žatečtí patrioté a příznivci města v Kongresovém sále hotelu Černý orel v Žatci. Pamětníky, ale také bývalé starosty města pozvalo Sdružení rodáků a přátel Žatce. V úvodu přítomné seznámil ředitel Regionální muzea K. A. Polánka v Žatci Jiří Kopica s historickými fakty události. Následovala vystoupení pamětníků, kteří potvrdili a dokázali, že zrušení žateckého okresního úřadu a jeho přesun do menších a nevýznamných (excentricky položených) Loun na okraji nově vzniklého velkého okresu Louny (z bývalých okresů Podbořany, Žatec a Louny) bylo dílem lounských komunistů. „Zdůvodnění bylo takové, že Louny tehdy měly 5 tisíc organizovaných komunistů a v Žatci byly jen 3 tisíce. A že Louny byly vnitrozemské české město, kdežto Žatec neměl obyvatelstvo původní“ – vzpomíná Josef Zábranský, dlouholetý starosta města a žatecký patriot. „Ovšem skutečnou pravdu, jak k tomuto nelogickému přesunu došlo, nám tehdy nikdo nesdělil. Dnes už víme, že šlo o lobbování a komplot členů ONV a KSČ v Lounech a ÚV KSČ, kteří naslibovali vedení Městského úřadu v Podbořanech okresní funkce a ti se tak přiklonili k podpoře sídla okresu v Lounech, i když tím byli postiženi i občané jejich Podbořanska. Pro razítko na okresní úřad měli 70 – 80 kilometrů!“ Mezi obyvateli Žatce a sousedních Loun tehdy vypukla velká nevraživost. Od 60. let se začaly Louny nevýslovně preferovat a zvýhodňovat. Podstatnou byla bytová výstavba. V souvislosti se stavbou elektrárny Počerady se počítalo s výstavbou 2 tisíci bytů v Žatci, ale po rozdělení okresů se mocenským rozhodnutím vše přeneslo do Loun.  V Lounech začalo převládat velikášství a nezdravý patriotismus: Jsme velký okres, musíme mít velké Louny…. Na úkor rozdělování peněz do měst a obcí na Žatecku a Podbořansku zůstávaly finance převážně jen v Lounech. Započala zde výstavba plavecké haly, zimního stadionu, obřího autobusového nádraží, veterinární nemocnice, kulturního zařízení, naddimenzované budovy OVKSČ tzv. KOKOSu, atd.  Z rozpočtu ONV byly financovány např. okresní knihovna a okresní muzeum a galerie v Lounech, noviny, rozhlasové studio a další instituce, což bylo mimo rozpočet města. Zatímco svou knihovnu a muzeum, noviny nebo rozhlasové studio a další si musel financovat sám Žatec a rozpočet si tím ochudil. Město Žatec začalo stagnovat, i když se místní občané pokoušeli stavět svépomocí, například v akci „Z“ se podařilo vystavět na svoji dobu moderní koupaliště, případně vedení města se snažilo „obcházet“ okres a jednalo přímo s ministerstvy a centrálními úřady, což mu bylo z Loun zakazováno a následovaly sankce….

 

Michal Šťastný, rodák Žatce

Byla to bezvadná a zajímavá beseda, konečně jsme se dozvěděli pravdu, což ani naši rodiče nevěděli.

 

Jiřina Sladká, rodačka Žatce

Žatec byl odjakživa přirozeným centrem okresu. Tehdy v 60. roce minulého století, po informaci, že naše město ležící v centru nově vznikajícího velkého okresu nebude sídlem okresu, jsme byli jako občané města schopni se jít do Loun poprat…. Dokonce nám chtěli vzít i pořádání Dočesné a přesunout ji do Loun!

 

Jiří Kopica, ředitel muzea Žatec

Dá se říct, že Žatec naopak na zrušení tehdejšího okresu vydělal, Třeba tím, že se nezbouraly některé památky, například chmelařské Pražské předměstí. A paradoxně tomu pomohlo i to, že byl jen jeden okresní stavební podnik. Řada domů se tak v Žatci nezbourala a nestavěly se místo nich nové právě proto, že na to nebyly peníze a kapacity.

 

Jiří Kvapil, rodák Žatce

Naše město se dnes rozvíjí a určitě má budoucnost, což ale nemohou snést někteří lounští patrioté, kteří byli zvyklí na vedoucí roli v okrese. Neustále operují s tím, že Žatec je na Lounsku, což není pravda! Máme kraje, tak by se mělo uvádět: Žatec v Ústeckém kraji.

 

Vlastimil Eismann, rodák Žatce

V našem městě zatím není všechno v pořádku, což nezabrzdily jen Louny, ale také určitá neschopnost vedení města, i když přiznávám, že nastartováno je asi dobře. Chybí zde zimní stadion a třeba i multifunkční hala, která by mohla být využívána ke sportu i kulturním vystoupením kapel.

 

Martin Hampl, sociální geograf

Po územní reorganizaci v 60. letech z mnoha měst tak náhle museli lidé jezdit třeba na úřady i desítky kilometrů. Částečně se situace napravila až v roce 2003, kdy byly okresy zrušeny a nově vznikla města s rozšířenou působností, jakési "malé okresy" většinou kopírující správní rozdělení mezi roky 1949 až 1960.

 

Oldřich Dvořák, bývalý starosta Žatce v letech 1960 – 62

Byla to hektická doba, kdy se doslova manipulovalo s obyvateli. Zcela chyběly informace nejen občanům, ale i funkcionářům v Žatci i Podbořanech. Žatec byl Louňany s výsměchem odsunut ne na druhou, ale možná až třetí kolej…

 

Petr Šimáček, předseda sdružení

Bohužel velmi negativní roli v těchto a následujících letech sehrával okresní archiv v Lounech, který se snažil historii Žatce někdy až bagatelizovat a vyvyšoval historii Loun… Také by mělo vedení Žatce důrazně trvat na návratu historických písemných skvostů ze Státního archivu v Lounech zpět do Žatce, ovšem je nutné najít a přizpůsobit vhodné prostory a pak sem případně přestěhovat celý archiv.

 

Bohumil Kuneš, bývalý starosta Žatce v letech 1994 – 2000

Děkuji sdružení rodáků, kteří touto veřejnou besedou přispívají k poznání novodobějších dějin a uchovávají tak historii pro další generace.

 

Josef Camr, rodák Žatce

V kontextu dnešní besedy navrhuji vyslovit za naše sdružení důrazný protest proti označování v médiích, že Žatec je na Lounsku, což znamená pouze malé územní ohraničení kolem Loun, a Louny si tím dělají reklamu a prezentaci a stále tak parazitují na našem městě, i když už tam není okresní úřad.

 

Erich Knoblauch, současný starosta Žatce

Současné podmínky pro rozvoj měst jsou nastavené jinak. Pokud vznikne v budoucnu nějaká převaha Loun nebo Žatce, bude to přirozenou cestou a na základě toho, jak se samotná města chtějí rozvíjet.

 

Jan Kerner, současný starosta Loun (MFDnes 9. 4 .2010)

Nějaká rivalita existuje, lidé i obě města tak trochu soutěží, v čem mohou být lepší. Podle mě je to ale normální, a pokud je to zdravá rivalita, tak i v pořádku. A mám dojem, že i většina lidí to tak bere. Jsou to města stejně velká, nedaleko od sebe a není důvod třeba neodkoukat, co v tom druhém městě dělají dobře. Jestli někdy byly nějaké problémy, tak spíš asi ze strany Žatce. Ale jestli to byla zášť, žárlivost, to nevím. Je to už strašně dávno, vždyť to bylo před padesáti lety. Myslím, že mé generace už se to ani nedotklo.

 

 „Nechtěli jsme, aby naše setkání k padesáti letům od zániku okresu Žatce končilo pouhým konstatováním, jak to tehdy bylo. Faktické události jsme chtěli zaznamenat pro dějiny a osvětlit historii dnešním mladým lidem, aby pochopili, že obě tato sousední města neměla stejnou startovací čáru, a co všechno musela střídající se radniční vedení Žatce také překonávat a s čím se potýkají v důsledcích dodnes. Tímto připomenutím událostí nám nešlo o rozdmychávání starých sporů mezi občany Loun a Žatce, ale o poznání skutečných dějin města, a hlavně jak se tyto události promítají do současnosti“ – uvedl předseda sdružení Petr Šimáček. „Pamětníci Josef Zábranský, Jiří Kopřiva nebo první starosta města po roce 1960 Oldřich Dvořák zde doložili své vzpomínky dobovými dokumenty. Je zřejmé, že Louny těžily z okresu po všech stránkách a částečně těží dodnes. Ovšem dějiny se po tolika letech obracejí, současná situace je příznivější pro perspektivnější Žatec. Ať už to je výstavba, obnova technických památek, získávání dotací, nabídka turistům a soběstačnost i prosperita města. Udělejme vše pro ještě lepší budoucnost našeho rodného města“ – ukončil zdařilou tříhodinovou besedu Petr Šimáček a za potlesku přítomných v sále dodal: „To samozřejmě přejeme nejen Žatci, ale i Lounům…“

(ms)

 

                                                                                                            * * *Tisková zpráva

Praha / Tel Aviv / Žatec / Teplice

6. 4. 2010

 

PROJEKT

ŽIDÉ NA ŽATECKU a LETECKÝ MOST 1948 Československo – Izrael

 

Praha/Tel Aviv - V Izraeli pobývala v minulých dnech skupina rodáků a dokumentaristů z města Žatec v Ústeckém kraji, německého Nadačního spolku Saaz-Žatec a Židovské obce v Teplicích, kteří mapovali rozhovory s pamětníky Židovské komunity v Žatci a také zaznamenávali výpovědi účastníků leteckého mostu z vojenského letiště ze Žatce do Izraele v roce 1948, jenž napomohl vzniku samostatného státu Izrael.

 

"Dokumentací židovských obyvatel města Žatce před první světovou válkou na základě archívních materiálů a svědectví Židů, kteří přežili holocaust v ČR a v Izraeli chceme představit konkrétní lidi, kteří v Žatci bydleli a podíleli se na hospodářském a společenském životě ve městě. Může to pomoci i proti mírnému antisemitismu, který zůstává skrytý, ale pořád existuje," řekl Otakar Löbl, předseda Nadačního spolku Saaz-Žatec, který je duchovním otcem projektu na obnovu židovských památek v Žatci pod názvem Židé na Žatecku a postavení památníku.

 

Cílem projektu je představit široké veřejnosti a hlavně dnešním dětem a mladé generaci v Česku život a osudy Židů v Žatci a na Žatecku a zmapování pomoci mladému Izraelskému státu v roce 1948 prostřednictvím pamětníků, jejich písemných dokumentů, vzpomínek, ale také vyprávěním dosud žijících pamětníků v Izraeli i v Čechách.

 

„Přijal nás také velvyslanec ČR v Izraeli Tomáš Pojar, který uvítal naše aktivity a přislíbil spolupráci a pomoc. Také díky pracovníkům naší ambasády jsme mohli navštívit několik bývalých Žatečanů i vojenských veteránů, jejichž výpovědi a vzpomínky jsme natočili pro vznikající dokumentární film“ – uvedl předseda Sdružení rodáků a přátel města Žatce Petr Šimáček.

 

„Rozzářené oči nad oživlými vzpomínkami dnešních 80 – 90letých pamětníků – rodáků Žatce byly pro nás dostatečnou a mimořádnou odměnou. Stalo se jim poprvé v životě, co je v jejich izraelském domově navštívil někdo z jejich rodného města“ – řekl Otokar Löbl.

 

„Tento projekt Nadačního spolku Saaz-Žatec, který plně zapadá do plánovaných aktivit Židovské obce Teplice  maximálně splnil naše očekávání s tím, že nejenom zmapoval osudy některých lidí ze Žatecka, a tím zaznamenal pro budoucnost nedocenitelné informace, ale připomněl těmto lidem život před jejich odchodem do státu Izrael, což jimi bylo přijato s velkou radostí. Projekt je výborně připraven předsedou Nadačního spolku Saaz-Žatec Otokarem Löblem a pro další společnou práci  byla tato izraelská "mise" výchozím krokem s tím, že po projednání na představenstvu Židovské obce Teplice předpokládáme pokračování v těchto aktivitách“ – uvedl za Židovskou obec Teplice její předseda Oldřich Látal.

 

Účastníci mise představili přímo v Tel Avivu česká města Žatec a Teplice také tamním novinářům s cílem napomoci k vyššímu turistickému ruchu mezi státy Izrael a Česko.

 

Místopředseda Federace židovských obcí v ČR Michael Lichtenstein  uvítal  výsledky, které skupina dokumentaristů  v Izraeli získala a přislíbil, že projekt bude maximálně prezentován na vedení FŽO a v Židovských obcích v ČR. Příklad Žateckých je hodný následování.

  

Servis pro média a další informace: Petr Šimáček  [email protected]   mobil: 602358535

   

* * *

 

Tisková zpráva

SRPMŽ / 19. 2. 2010

 

50 LET OD ZRUŠENÍ OKRESU ŽATEC

Pozvání žateckých rodáků na veřejnou besedu

 

  Zákon o nové územním členění státu, kdy přišlo město Žatec o sídlo okresu,

přijalo Národní shromáždění Československé republiky dne 9. dubna 1960.

 Vyhlášen byl pod č. 36/1960 Sb. v částce 15/1960 Sb. 

 „Tyto události si chceme připomenout na besedě, na které chceme přiblížit tehdejší „černé“ dny Žatce

 a následující roky, hlavně mladším generacím.

Také informovat všechny, kteří by měli znát i novější dějiny svého města

 a následky tehdejšího těžko pochopitelného kroku, kdy byly sídlem nového okresu pověřeny Louny“

 – uvedl Josef Zábranský z pořádajícího Sdružení rodáků a přátel města Žatce.

 Právě od roku 1960 panuje určitá nevraživost mezi některými občany Loun a Žatce.

 „Nejde nám o znovuoživení „hašteření“ mezi těmito sídly,

 ale chceme se odrazit od událostí těchto let a uvést fakta, co znamenalo zrušení okresu

 a jak si vedl Žatec a vede až do dneška.

 Proto na besedu pozveme kromě pamětníků i všechny doposud žijící starosty města“

 – řekl předseda organizovaných žateckých rodáků Petr Šimáček.

 Součástí besedy bude i výstava dokumentů a novinových výstřižků z období 60. let minulého století.

 Veřejná beseda se uskuteční v pátek 9. dubna v 18:00 hodin v Kongresovém sále žateckého hotelu Černý orel.

 „Zveřejníme i doposud utajovaná fakta o zrušení okresu Žatec.

Věříme, že přijde hodně lidí. Byli bychom rádi, kdyby se nám ozvali a také přišli další pamětníci,

 kteří mají k těmto událostem co říci,“ dodal za organizátory Josef Zábranský.

(ms)

 

                                                                                                                                          * * *

 

Tisková zpráva

SRPMŽ / 13. 3. 2009

 

 

NOVÝ ALMANACH O ŽATCI

 

Žatec – V pátek 13. března 2009 v 10:00 hodin předají zástupci

Sdružení rodáků a přátel města Žatce a Městské knihovny Žatec,

 jako organizátoři žatecké literární soutěže ročníku 2007/2008,

starostovi a místostarostovi města zbrusu novou publikaci.

Bude to Almanach s výběrem prací a fotografií z literární a fotografické soutěže,

jehož vydání také finančně podpořilo město Žatec.

Můj Žatec, Pohádka o Žatci nebo Vyznání Žatci – to jsou jen některé názvy příspěvků v publikaci,

 které ukazují na postoje literátů ke svému městu.

Právě  město chmele a piva na řece Ohři opěvuje většina autorů,

 dále převažují vzpomínky na život ve městě kdysi, výjimkou nejsou ani kritické postřehy.

Oproti minulým rokům, kdy autoři psali převážně básně,

 v tomto šestém ročníku převládala hlavně próza,

šest autorů zaslalo soutěžní fotografie a přišly také tři videoklipy.

Potěšitelné také je, že velice pozitivní vztah k městu nacházejí nejen

žatečtí skalní patrioté, ale například i žáci a studenti,kteří do města dojíždějí.

Z jejich prací čiší zájem o současné dění ve městě i o jeho budoucnost.,“

 uvedl předseda sdružení rodáků Petr Šimáček.

Do soutěže přišlo celkem 43 příspěvků, v Almanachu se jich objevuje 13.

 Nejstarší autorce Anně Martišové ze Žatce je 90 let.

 Nejmladší -12letá Iva Kreslová z Bezděkova například zakončila svoje vyznání:

 „Žatec je prostě zajímavé město, které musí mít každý jeho rodák rád a stojí za to se do něj vracet“.

Almanach bude distribuován všem účastníkům soutěže,

do všech žateckých škol, ale čtenáři si ho budou moci také vypůjčit v žatecké Městské knihovně.

(ms)

 

* * *

 

VI. ROČNÍK  SOUTĚŽE  V  LITERÁRNÍM  PROJEVU

„Ž A T E C   2007 / 2008“

VÝSLEDKY

 

Kategorie:  Žáci II. stupeň

 

1. místo         cena neudělena

2. místo         IVA KRESLOVÁ (12 let, Bezděkov) za prózu MOJE MĚSTO ŽATEC

3. místo        ANNA JORDÁNOVÁ (13 let, Lelekovice) za prózu ŽATECKÁ CHMELAŘINA

 

Kategorie:  Studenti středního školství  - denní studium

 

1. místo        EVA  STEPPANOVÁ (17 let, Podbořany) za prózu ŽATEC

2. místo        PAVLA KUDLÁČKOVÁ (19 let, Droužkovice) za prózu ŽATEC

2. místo        IVANA BĚLOHRADSKÁ  (18 let, Holedeč)  DO MĚSTA JEN DOJÍŽDÍM

3. místo        STANISLAV HRDÝ (15 let, Žatec) za prózu O ZALOŽENÍ MĚSTA ŽATCE

3. místo        KATEŘINA BOŠKOVÁ ( 17 let, Žatec) za prózu POHÁDKA O ŽATCI

Zvláštní ocenění:

                     CATHERINE NOVOTNÁ (19 let, Rakovník) za poezii VYZNÁNÍ ŽATCI

 

Kategorie:   Dospělá populace

 

1. místo       HELENA KLŮSOVÁ (69 let, Dubí u Teplic) za povídku KDYŽ MĚLO LÉTO NA                    

                    KAHÁNKU a fejeton JARMARK   

2. místo      VLASTIMIL ŘEBEC (68 let, Jesenice) za prózu MŮJ ŽATEC

2. místo      JINDŘIŠKA BAJBOROVÁ (54 let, Žatec) LIDÉ ŽATCE 5O. a 6O. LET (Moje

                    mládí v Žatci)                  

3. místo       HELMUT WABRA (72 let, Straubing – Německo) za prózu VZPOMÍNKY NA

                    ŽATEC

 

Kategorie: Fotografický projev

 

1. místo   DRAHOSLAVA HLAVÁČOVÁ  (78 let, Žatec) ROČNÍ OBDOBÍ (4x) a ŽATEC (3x)

3. místo   ANNA LÁLOVÁ (25 let, Žatec) ÚTOČIŠTĚ

 

Cena starosty města Žatec Ericha Knoblaucha:   VLASTIMIL ŘEBEC (68 let, Jesenice) za prózu MŮJ ŽATEC

Cena organizátorů soutěže: ANNA MARTIŠOVÁ (90 let, Žatec) za prózu VZPOMÍNKY

 

Kategorie (nevyhlášená)  SPOT O ŽATCI  (prezentace)

 

DIPLOMY

IVA KRESLOVÁ     MOJE MĚSTO (a moje milovaná škola)

KAREL KUBEŠ (báseň) a IVANKA LUKEŠOVÁ (video)     ŽATEC

JOSEF BLÁHA    ŽATEČANKA

* * *

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

SRPMŽ / 13. 3. 2008

 

VI. ROČNÍK SOUTĚŽE V LITERÁRNÍM A FOTOGRAFICKÉMPROJEVU

 

pod názvem

 

„ŽATEC 2007“

 

 

Soutěž byla Sdružením rodáků a přátel města Žatce spolu Městskou knihovnou Žatec vyhlášena pod mottem:

 

  • Vytvořit vazby mladých i dospělých obyvatel k Žatci (Žatecku) a jeho tradicím
  • Poznáváním historie prohloubit vztah k rodnému místu a zdůraznit zdravý patriotismus

 

Podmínky tvorby:

Jako zdroj jednotlivých témat uplatnit vjemy, zážitky, dojmy a pocity autorů, prožitky rodáků a bývalých občanů města, vzpomínky či odkazy pamětníků, historická fakta, vlastivědné oblasti a jiná fabulační ztvárnění. U fotografií zejména zaměření na prezentaci města, zachycení historie a vývoje města.

 

Do uzávěrky soutěže, která byla prodloužena do 31. ledna 2008, přišlo 42 příspěvků. Jejich autory nejsou tentokrát ve většině žáci základních a středních škol, ale dospělá populace. Oproti minulým ročníkům, kdy autoři psali převážně básně, je to nyní hlavně próza, šest autorů zaslalo soutěžní fotografie a přišly také tři videoklipy.

Ústřední téma - město Žatec v přípěvcích opěvuje většina autorů, dále převažují vzpomínky na život ve chmelařském městě kdysi, ale výjimkou nejsou ani kritické postřehy.

Autoři soutěžních příspěvků pocházejí kromě Žatce také z Prahy, Chomutova, Dubí, Rakovníka, Kadaně nebo Podbořan. Tři příspěvky přišly i z Německa – ze Straubingu, Spaltu a Neukirchenu.

„Čekali jsme letos méně prací, domnívali jsme se, že autoři budou za pět minulých ročníků vyčerpaní, opak je pravdou. Potěšitelné je, že velice pozitivní vztah k městu znovu nacházejí žatečtí patrioté. Z jejich prací čiší zájem o současné dění ve městě i o jeho budoucnost,“ uvedl předseda sdružení rodáků Petr Šimáček.

Desetičlenná odborná porota nyní soutěžní práce vyhodnotí, aby mohly být výsledky vyhlášeny v polovině června.

Vítězné a další vybrané práce budou uveřejněny:

·         v ALMANACHU, který bude vydán dokonce roku 2008

·         na webových stránkách SRPMŽ a MěKŽ

·         v regionálním tisku

·         vítězové i účastníci soutěže ve fotografickém projevu budou moci prezentovat své fotografie na výstavě fotografií

 

Sdružení rodáků a přátel města Žatce

a Městská knihovna Žatec

děkují všem autorům za zaslané příspěvky.

 

* * *

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

SRPMŽ / 1. 3. 2008

 

Oráč z Čech

Žatečtí rodáci vydali publikaci o smrti člověka a důstojném umírání

 

V návaznosti na  česko-německou konferenci s tématem paliativní medicíny, která se uskutečnila v Žatci v říjnu 2006

 byla v těchto dnech vydána publikace „Oráč z Čech“.

„Jde o sborník přednášek, které na tomto setkání z úst českých a německých odborníků v Křížově vile zazněly.

Jsme rádi, že se záměr projektu - spojení diskuse o způsobu zacházení s umíráním a se smrtí člověka prostřednictvím díla

 humanisty Jana ze Žatce „Oráč a smrt“ podařil naplnit“ – sdělil Petr Šimáček ze Sdružení rodáků a přátel města Žatce,

 které se spolu s německým Nadačním spolkem Žatec na pořádání této akce podílelo.

 

Na 130 stránkách publikace jsou zveřejněny přednášky uznávaných odborníků, jako například MUDr. Martina Bojara,

 prof. Václava Boka, PhDr. Petra Hlaváčka, MUDr. Michaela Popoviče nebo prof. Ulricha Gottsteina a dalších.

 Profesor Jihočeské university v Českých Budějovicích Václav Bok zde přináší některé dosud nepublikované názory na život a práci Jana ze Žatce a jeho pobyt v Žatci a Praze. Přednášející Dr. Andrea Kalckhoff ve své přednášce zařadil Jana ze Žatce

 a Franze Kafku mezi dva nejvýznamnější slovesné umělce německé literatury pocházející z Čech.

 “Oráč a smrt“ je jedno z významných prozaických děl pozdního středověku napsaných v německém jazyce.

Jan z Teplé, jak je také Jan ze Žatce nazýván, zde kolem roku 1400 působil jako městský písař a správce městské školy.

 Toto dílo napsal roku 1400 po smrti své manželky Markéty.

 

Nová dvojjazyčná publikace, kterou vydalo Sdružení rodáků a přátel města Žatce byla ve čtvrtek 29. 2. 2008 slavnostně pokřtěna v Městské knihovně Žatec.“Čím jiným v Žatci křtít, než žateckým pivem, a protože se v publikaci pojednává také o smutku a umírání člověka, je to pivo černé…“ – netradičně uvedl křest předseda žateckých organizovaných rodáků Petr Šimáček.

 Knihu v nepromokavém obalu pak poctivě poléval speciálním výrobkem Žateckého pivovaru pivem Xantho i místostarosta města

Aleš Kassal, ředitelka knihovny Radka Pichlová a předseda německého Nadačního spolku Žatec Otokar Löbl.

 

„I když Jan ze Žatce a jeho proslulé dílo „Oráč a smrt“ bylo v referátech zmíněné konference předmětem značné pozornosti,

 hlavním záměrem bylo pojednat o posledcích chvílích života člověka především z aspektů medicínských, právních a etických z hlediska dnešního pohledu“ – uvedl autor projektu Otokar Löbl z Nadačního spolku Žatec.“Jde také o prezentaci města, o Žatci se v souvislosti s touto konferencí hovoří na všech mezinárodních setkáních lékařů a odborníků v celé Evropě“ – doplnil Petr Šimáček.

 

Česko-německou publikaci Oráč z Čech, kterou vydalo Sdružení rodáků a přátel města Žatce nákladem 400 ks výtisků,

 si budou moci zájemci vypůjčit i v Městské knihovně v Žatci, Mostě, Lounech a Podbořanech.

 

* * *

 

INFORMACE PRO MÉDIA

TISKOVÁ ZPRÁVA

SRPMŽ / 5. 11. 2007

 

 

POZVÁNKA

 

Dovolujeme si vám podat informaci a zároveň vás pozvat na krátkou pietní vzpomínku na oběti

a události tzv. Křišťálové noci - pogromu, který se odehrál v noci z 9. na 10. listopadu 1938

v Německu a také v Sudetech.

Při pogromu bylo zabito přes sto osob, 30 tisíc odvlečeno do koncentračních táborů,

byl zničen nespočet židovských objektů,

hlavně obchodů a zapáleno přes 1300 židovských modliteben a synagog.

Při těchto událostech bylo vypáleno také vnitřní vybavení synagogy v Žatci.

 

Tiché vzpomínkové shromáždění se uskuteční

dne 12. 11. 2007 v 15 hodin před hlavním vstupem do synagogy.

 

Od 16 hodin bude následovat tisková beseda

 v prostorách hotelu U hada,

se svědectvím očitého svědka událostí v roce 1938 v Žatci.

V průběhu bude podána informace o stavu rekonstrukce

 žatecké synagogy.

Dalším bodem besedy a přátelského setkání bude diskuse o naší spolupráci

s Městem Žatec a dalšími subjekty o portálu Internetové náměstí Žatec.

 

 

Akci pořádá Nadační spolek Žatec v Německu,

Sdružení rodáků a přátel města Žatce

ve spolupráci se Židovskou obcí v Teplicích.

 

Memo: Saaz, Förderverein, Kassenverwaltung, Kassenführerin

Telefon: 09621-429744, [email protected]

Memo: Saaz, Förderverein, Kassenverwaltung, Kassenführerin


 

 

* * *

 

INFORMACE PRO MÉDIA

TISKOVÁ ZPRÁVA

SRPMŽ / 21. 6. 2007

 

Rodáci ze Žatce uctili sťatého primátora

 

Praha/Žatec – Pietní shromáždění k uctění památky 27 popravených představitelů českého odboje, popravených 21. června 1621 na Staroměstském náměstí v Praze, se jako každoročně konalo v den výročí události také za účasti zástupců Sdružení rodáků a přátel města Žatce. Uctili tak památku Maxmiliána Hošťálka, který byl v letech 1609 - 1620 městským primátorem. „K desce popravených obětí u Staroměstské radnice jsme položili květiny za Žatečany a město Žatec. Kdo jiný by měl vzpomenout památku českých ,rebelů'  a konkrétně Maxmiliána Hošťálka, než žatečtí rodáci. Rádi tak každoročně navazujeme na jeho odkaz ve víru v právo, spravedlnost a věrnost k tradicím“ – sdělil Josef Krucký ze sdružení rodáků.

(ms)

 

Exekuce na Staroměstském náměstí dne 21. června 1621 trvala zhruba čtyři hodiny a staroměstský kat Jan Mydlář použil čtyř popravčích mečů. Mezi 27 sťatými pány byl i Maxmilián Hošťálek, primátor žatecký. Maxmilián Hošťálek z Javořice ztělesňuje v sobě osud svého města v jeho nejtěžší době. V něm ožívá znovu v období bělohorském hrdost nepokořeného, kdysi husitského Žatce. V letech 1609 1620 byl Hošťálek městským primátorem. Na zemském sněmu v červnu 1617 zastupoval městský svaz. Při volbě Ferdinanda II. za českého krále nedal svůj hlas ve prospěch Ferdinanda. Msta uražených Habsburků na sebe nedala dlouho čekat. Zvláštním listem císaře Matyáše byl Hošťálek zbaven primátorství města Žatce. Mezitím však došlo ke stavovskému povstání. Hošťálek byl zvolen do direktorské vlády. Na podzim 1619 hostil ve svém domě v Žatci Bedřicha Falckého a jeho choť Elišku, dceru anglického krále Jakuba. Bedřich Falcký cestoval do Čech, aby se na přání direktorů ujal královského žezla. Leč o rok později došlo k tragédii. Vojska českých stavů podlehla na Bílé hoře vojenské moci Habsburků. Bedřich Falcký spěšně opustil český trůn a v zemi začal vládnout Ferdinand II. Dvacet sedm českých pánů vystoupilo 21. června 1621 na popravní lešení na Staroměstském náměstí v Praze. Mezi nimi i Maxmilián Hošťálek z Javořice, primátor královského města Žatce. Jeho hlava byla katovými pacholky dopravena do Žatce a připevněna nad městskou branou. Zároveň bylo zabaveno jeho jmění, část vsi Hříškova, poplužní dvůr v Žiželicích a dům se dvěma zahradami v Žatci. Tragicky byl tedy spojen jeho život s osudem Žatce. Pro víru v právo a spravedlnost, pro věrnost k tradicím, z nichž vzešla velikost tohoto města, položil svůj život. Cena, kterou zaplatil Žatec za vzpouru, byla značná zpustlé a vyhořelé domy, fyzické násilí, vyhnanství nejlepších žateckých měšťanů, násilná rekatolizace. Český živel v Žatci však nebylo možno udusit.  Poprava byla tak hrůzná a ještě 10 let visely lebky popravených na Karlově mostě, zavěšené na ochozu Staroměstské mostecké věže. Podobně tomu bylo v Žatci a v Kutné Hoře, kde hlavy popravených primátorů byly přibity na městskou bránu…

 

***

INFORMACE PRO MÉDIA

TISKOVÁ ZPRÁVA

SRPMŽ / 5. 5. 2007

 

 

V sobotu 5. 5. 2007 se v Městském divadle v Žatci uskutečnil konkurz adeptek na letošní ročník Miss zlatého moku ČR. „Celkem se do soutěže přihlásilo dvaapadesát dívek z celé republiky, z nichž jsme jich pozvali do Žatce dvacet pět. Odborná porota vybrala devět finalistek, které budou doplněny dalšími dvěma dívkami vybranými přímo pivovary“ – uvedla tajemnice soutěže Jarmila Šímová. Zástupci pořádající agentury Gejzír a odborná porota, ve které zasedli například lékař, fotograf, choreograf, vizážistka i zástupce sponzorů a médií, vedle hlavních kritérií soutěží krásy, tedy míry a celkového vzhledu, posuzovali také šarm, půvab a všeobecný rozhled dívek. Devět nejúspěšnějších pak čekalo fotografování na centrálním žateckém náměstí i v ateliéru. Nyní budou dívky na základě výsledků degustace piv přihlášených pivovarů, která se uskuteční také v Žatci, zařazovány ke „svému“ pivovaru.

Deset finalistek a jednu náhradnici čeká začátkem června příprava na soutěž v hotelu Kamenný dům ve Františkových Lázních. "Ani my naše dívky neošidíme o pobyt u moře. Naše soutěž je však specifická. Děvčata proto nebudou omývat slané vlny pod horkým sluncem, ale vykoupou se v moři piva v Pivních lázních pivovaru Chodovar v Chodové Plané," poznamenal ředitel soutěže Petr Šimáček.

Nejkrásnější dívku, reprezentující některý z tuzemských pivovarů, vyhlásí porota 31. srpna na veřejném galavečeru v Městském divadle v Žatci, v předvečer 50. žatecké Dočesné.

 

 

INFORMACE PRO MÉDIA

TISKOVÁ ZPRÁVA

SRPMŽ / 26. 4. 2007

 

Starosta Žatce poděkoval rodákům v Praze

 

Neopravený Hoštálkův dům, nová kašna a osvětlení na náměstí Svobody, uzavřené koupaliště, výstavba zimního stadionu, bytů nebo lesoparku, program letošní Dočesné – tyto a další otázky byly určeny pro starostu Žatce Ericha Knoblaucha a místostarostu Aleše Kassala, které si ve čtvrtek pozvali do Prahy žatečtí rodáci. „I když v Žatci již nebydlíme, máme k městu vřelý vztah a nechceme se jen opodál dívat, chceme mu být prospěšní“ – uvedl besedu předseda Sdružení rodáků a přátel města Žatce Petr Šimáček. V úvodu připomněl aktivity rodáků v Praze, kde již přes sedm let zviditelňují a zdárně prezentují město Žatec.

Poté následovaly slavnostní chvíle, kdy byl přítomnému významnému žateckému podnikateli Janu Greisigerovi předán certifikát Čestného člena sdružení žateckých rodáků“.

Pak již se ocitli hosté v pět a půl hodiny trvající „palbě“ otázek, ale i nápadů a námětů pro práci nového vedení města.

 „Bylo příjemné vidět a slyšet v Praze zájem lidí o „své“ město, který byl možná větší, než u občanů Žatce. Z jejich návrhů se řadu z nich pokusíme využít, například umožnit zřízení podnikové prodejny japonského výrobce LCD displejů ze zóny Žatec – Triangle přímo ve městě“ – uvedl místostarosta Aleš Kassal.

 Představitelé Žatce přivítali i možnost propagace města v nové  Starožatecké pivnici, která má v Praze zanedlouho vzniknout poblíž Václavského náměstí díky rodákům, Žateckému pivovaru a podnikateli Janu Greisigerovi.

„Je mi ctí, že mohu s žateckými rodáky spolupracovat, slyšet vaše pocity a názory. I když já nejsem rodákem města, podlehl jsem jeho kouzlu, jako vy. Udělám vše pro jeho rozvoj“ – slíbil přítomným starosta Knoblauch.

 „Rodáci a příznivci Žatce díky za vaše aktivity, kterých si vážíme!“ – dodal.

 

* * *

 

INFORMACE PRO MÉDIA

TISKOVÁ ZPRÁVA

SRPMŽ / 19. 2. 2007

 

Dovolujeme si upozornit na vyhlášení nového ročníku 

literární a fotografické soutěže 2007…

Více na:  Informace, příspěvky

 

* * *

 

INFORMACE PRO MÉDIA

TISKOVÁ ZPRÁVA

SRPMŽ / 10. 1. 2007

 

Sdružení rodáků a přátel města Žatce

s politováním oznamuje všem zájemcům,

že pro onemocnění několika účinkujících a hostů se

 

 Starožatecký bál“

 

 v sobotu 13. 1. 2007 nekoná.

 

Vstupné bude vráceno v předprodeji na základě předložených vstupenek.

 O náhradním termínu konání

Starožateckého bálu vás budeme včas informovat.

Jarmila Šímová,

tajemnice sdružení

 

 

 

INFORMACE PRO MÉDIA

TISKOVÁ ZPRÁVA

SRPMŽ / 15. 10. 2006

 

V Žatci o historii, smrti i životě

 

Žatec – Česko-německá konference o paliativní medicíně, tedy důstojnému konci života, ale také o historii a Janu ze Žatce se uskutečnila o víkendu (14 -15.10. 2006) v Křížově vile v Žatci. Městský notář a písař Jan ze Žatce je důležitou osobností českých i německých dějin. Je autorem díla Oráč z Čech, které německy napsal ve 14. století. Práci teď odborníci označují coby základ moderní němčiny.

„Péče o staré, ale i nevyléčitelně nemocné lidi je velmi důležitá," vysvětluje smysl konference Otokar Löbl z Nadačního spolku Žatec ve Frankfurtu nad Mohanem, který ve spolupráci se Sdružením rodáků a přátel města Žatce, Městským divadlem a odbornými lékařskými institucemi z Čech a Německa odborná jednání uspořádal. Jan ze Žatce ve svém literárním díle Oráč z Čech popisoval právě dialog muže-intelektuála o smyslu života a smrti. Vedle historiků, lingvistů a filozofů na konferenci vystoupili i lékaři z Česka a Německa. Například Dr. Michael Popovič, ředitel Hessenské lékařské komory, MUDr. Martin Bojar, CSc., přednosta neurologické kliniky z Prahy – Motola a další významné osobnosti.

"Jan ze Žatce se jevil jako nejvhodnější osoba, která by mohla pomoci Čechy a Němce navést ke vzájemné spolupráci. Po té lidské stránce už se nám v rámci našeho netradičního projektu Žatecká cesta něco povedlo, v Senátu ČR jsme již před dvěma lety připravili seminář o historii našeho města a nyní na to navázala tato vysoce odborná záležitost" - zdůrazňuje význam konference předseda sdružení žateckých rodáků Petr Šimáček.

„Díky této konferenci, která vchází jako historicky první do dějin, se o jejích výsledcích i o městě Žatci bude hovořit v celé Evropě“ – dodal Otokar Löbl.

V rámci konference se sobotu večer se v žateckém divadle uskutečnilo divadelní představení Oráč a smrt v německém originálu v uvedení divadla DIANFILM Baden u Vídně. Následoval vynikající koncert EPOQUE QARTET pražských virtuosů.

 

 

INFORMACE PRO MÉDIA

TISKOVÁ ZPRÁVA

SRPMŽ / 30. 9. 2006

                                                                       

ŽATEČANKA V SAZKA ARENĚ

 

ŽATEC/PRAHA -  Velké úspěchy si připisuje v poslední době dechovka Žatečanka Jaroslava Filípka, která úspěšně propaguje město, ale i celý kraj. Jako jediný reprezentant Ústeckého kraje vystoupí na velkolepé show „Dechovka byla, je a bude“ letos 7. října v Pražské Sazka Areně. Sjedou se sem nejlepší dechovky z Čech a Moravy, včetně nejstarší a nejznámější Moravanky Jana Slabáka. „Těší nás, že jsme byli vybráni a do Prahy přivezeme ty nejlepší písničky o Žatci, pivu a chmelu, chceme tak důstojně prezentovat město a celý region“ – uvedl kapelník Jaroslav Filípek a dodal: „Věříme, že nás přijede do Prahy podpořit řada fanoušků z našeho města i z celého Ústeckého kraje. Vstupenky jsou již v předprodeji ve všech terminálech Sazky. Přímo v Žatci připravuje zájezd cestovní kancelář Jarotour“.

Vzhledem k tomu, že duchovním otcem a ředitelem tohoto největšího festivalu dechovek je žatecký rodák a předseda Sdružení rodáků a přátel města Žatce – Petr Šimáček, zeptali jsme se ho na bližší podrobnosti.

„Tolik dechovek v jediném dni, na jediném pódiu a v největším sále se zatím nikde neuskutečnilo. V programu zazní na 150 nejhezčích písniček v podání nejlepších českých a moravských kapel, mezi nimiž nebude chybět ani královna dechovek Moravanka Jana Slabáka, která zde oslaví své 35. výročí vzniku. Půjde o obrovský kulturně-hudební zážitek. Přestože z rádií a televize již dechová hudba nezní zdaleka tak často jako v dobách vlády komunistů, mají zejména starší generace Čechů o dechovku stále velký zájem.  „Chceme, aby byla dechovka zařazena opět mezi ostatními hudební žánry. Jejích příznivců je tady moc a nelze donekonečna spojovat dechovku s prvomájovými průvody za socialismu. O vstupenky na velkolepý festival dechovek, které jsou v předprodeji v terminálech Sazky, je nebývalý zájem. Již se prodalo na pět tisíc vstupenek! Akce aspiruje na zápis do Guinessovy knihy rekordů.

Projekt odstartovala právě kapela z města chmele a piva – Žatečanka, která v Praze - Nebušicích vystoupila v sále U ÁDY v sobotu 30. 9. 2006 v 19 hodin na své „generálce“ týden před vystoupením před akcí v Sazka Areně.

Dne 7. října se pak do metropole se na přehlídku sjede celkem více než tisíc hudebníků. "Pět stovek muzikantů v deseti kapelách bude za týden hrát dopoledne po Praze, na show v aréně bude v dalších šestnácti kapelách hrát od 11 hodin dopoledne do večera postupně na 350 lidí, tři stovky účinkujících budou tvořit mažoretky a další soubory. Při monstrkoncertu v závěru programu zahrají z pódia i z ochozů všichni zúčastnění hudebníci. Věřím, že spolu s nimi bude zpívat celá aréna závěrečnou písničku – Vejvodovu „Škoda lásky“ „ – uvedl Petr Šimáček.

Více na: www.dechovka-sazkaarena.com

 

 

* * *

                                      

INFORMACE PRO MÉDIA

TISKOVÁ ZPRÁVA

SRPMŽ / 3. 9. 2006

 

Žatec – Na čtyři tisíce lidí se vystřídalo na koncertech dechovky Žatečanka v týdnu před Dočesnou, kdy kapela koncertovala v divadelní zahradě, na hlavním pódiu před žateckou radnicí i v letním kině. „Jsme rádi, že díky našim produkcím jsme prodloužili tradiční oslavy chmele na celý týden a hlavně, že jsme znovu něco udělali pro prezentaci našeho města. Kromě místních fanoušků přijížděli lidé z celých Čech. Na Žatec budou vzpomínat jako na pěkné historické město a zároveň jako na místo dobré dechovky“ – nechal se slyšet kapelník Žatečanky Jaroslav Filípek. Zdařilou akci pořádá již každoročně Sdružení rodáků a přátel města Žatce. „Tentokrát jsme festival pořádali ve spolupráci s Městským divadlem, což se osvědčilo a již jsme se dohodli s ředitelem Martinem Veselým, že pro příští, v pořadí padesátou Dočesnou, připravíme společně několik novinek“ – uvedl předseda žateckých rodáků Petr Šimáček. Díky činnosti a významným aktivitám tohoto občanského sdružení se rozrůstá jeho členská základna. Dnes sdružuje přes 500 žateckých rodáků a příznivců nejen ze Žatce, ale doslova z celého světa. 

 

 

INFORMACE PRO MÉDIA

TISKOVÁ ZPRÁVA

SRPMŽ / 22. 8. 2006

 

V průběhu celého příštího týdne (od pondělí 28. 8. 2006 do soboty 2. 9. 2006) bude žít Žatec nejen sklizní chmele, ale také dechovkou. Populární kapela Žatečanka bude koncertovat zdarma denně odpoledne od 16.30 do 17.30 hodin v Divadelní zahradě (za Městským divadlem), kromě soboty, kdy zahraje návštěvníkům Dočesné od 14 hodin na hlavním pódiu před radnicí na centrálním náměstí a hned poté od 16.30 hodin v letním kině v Žatci. „Budeme hrát našim příznivcům nejen z Ústeckého kraje, ale přijedou další fanouškové českých a moravských písniček z celých Čech. V pátek a v sobotu pak naši kapelu podpoří skupina Lália – muzikanti z Moravy“ – uvedl kapelník Žatečanky Jaroslav Filípek. Obě tyto kapely doplní v sobotu v letním kině ještě jedna německá dechovka, která začne hrát v 15 hodin a od 16.30 na ni naváže Žatečanka a Lália.

„Nejde o to, že bychom chtěli někomu vnucovat dechovku. Prostě jsme vyslyšeli volání příznivců tohoto žánru a rádi tak prodlužujeme tradiční oslavy chmele na celý týden“ – dodal Petr Šimáček za Sdružení rodáků a přátel města Žatce, které akci pořádá spolu s Městským divadlem.  

* * *

 

INFORMACE PRO MÉDIA

TISKOVÁ ZPRÁVA

SRPMŽ / 21. 6. 2006

 

Rodáci ze Žatce uctili vzpomínku na počest sťatého primátora

 

Žatec, Praha – Pietní shromáždění k uctění památky 27 představitelů českého stavovského odboje, popravených 21. června 1621 na Staroměstském náměstí v Praze, se jako každoročně konalo v den výročí události za účasti zástupců Sdružení rodáků a přátel města Žatce.Po proslovech a krátkých zamyšleních některých potomků popravených následoval koncert v kostele sv. Mikuláše a akt u pamětní desky popravených u Staroměstské radnice, kde jsme položili květiny za Žatečany a město Žatec“ – sdělil Josef Krucký ze sdružení rodáků. „Kdo jiný by měl vzpomenout památku českých ,rebelů'  a  konkrétně Maxmiliána Hošťálka, než žatečtí rodáci. Rádi tak každoročně navazujeme na jeho odkaz ve víru v právo, spravedlnost a věrnost k tradicím" dodal předseda sdružení žateckých rodáků Petr Šimáček. 

 

Exekuce na Staroměstském náměstí dne 21. června 1621 trvala zhruba čtyři hodiny a staroměstský kat Jan Mydlář použil čtyř popravčích mečů. Mezi 27 sťatými pány byl i Maxmilián Hošťálek, primátor žatecký. Maxmilián Hošťálek z Javořice ztělesňuje v sobě osud svého města v jeho nejtěžší době. V něm ožívá znovu v období bělohorském hrdost nepokořeného, kdysi husitského Žatce. V letech 1609 1620 byl Hošťálek městským primátorem. Na zemském sněmu v červnu 1617 zastupoval městský svaz. Při volbě Ferdinanda II. za českého krále nedal svůj hlas ve prospěch Ferdinanda. Msta uražených Habsburků na sebe nedala dlouho čekat. Zvláštním listem císaře Matyáše byl Hošťálek zbaven primátorství města Žatce. Mezitím však došlo ke stavovskému povstání. Hošťálek byl zvolen do direktorské vlády. Na podzim 1619 hostil ve svém domě v Žatci Bedřicha Falckého a jeho choť Elišku, dceru anglického krále Jakuba. Bedřich Falcký cestoval do Čech, aby se na přání direktorů ujal královského žezla. Leč o rok později došlo k tragédii. Vojska českých stavů podlehla na Bílé hoře vojenské moci Habsburků. Bedřich Falcký spěšně opustil český trůn a v zemi začal vládnout Ferdinand II. Dvacet sedm českých pánů vystoupilo 21. června 1621 na popravní lešení na Staroměstském náměstí v Praze. Mezi nimi i Maxmilián Hošťálek z Javořice, primátor královského města Žatce. Jeho hlava byla katovými pacholky dopravena do Žatce a připevněna nad městskou branou. Zároveň bylo zabaveno jeho jmění, část vsi Hříškova, poplužní dvůr v Žiželicích a dům se dvěma zahradami v Žatci. Tragicky byl tedy spojen jeho život s osudem Žatce. Pro víru v právo a spravedlnost, pro věrnost k tradicím, z nichž vzešla velikost tohoto města, položil svůj život. Cena, kterou zaplatil Žatec za vzpouru, byla značná zpustlé a vyhořelé domy, fyzické násilí, vyhnanství nejlepších žateckých měšťanů, násilná rekatolizace. Český živel v Žatci však nebylo možno udusit. 

 

 

 

INFORMACE PRO MÉDIA

TISKOVÁ ZPRÁVA

SRPMŽ / 4. 5. 2006

 

TŘETÍ „ŽATECKÝ HOPFEST“

 

Žatec – Milovníci dechovky se  chystají začátkem června do Žatce. V rámci Týdne dechovek bude od 5. do 9. června v Letním kině koncertovat denně od 16.30 hodin populární kapela Žatečanka spolu s pražskou skupinou BONASAX a představí se také Postoloprtské mažoretky. V sobotu 10. června pak naváže od 13. hodin přehlídka čtyř kapel z Čech a Moravy – Modrá muzika, Strahovanka, Boršičanka, Žatečanka a jedné kapely z Německa – Musikantenlieb z města  Krokusweg.

„Jsme rádi, že naše město získává další tradici a festival se zařadil mezi pravidelné kulturní podniky. Už při přípravě tohoto třetího ročníku Žateckého Hopfestu jsme si ověřili, že je o náš festival dechovek velký zájem nejen mezi kapelami, ale také mezi příznivci tohoto žánru“ – řekl kapelník Žatečanky Jaroslav Filípek.Ve spolupráci s cestovními kancelářemi se do města chmele a piva chystá z celé ČR denně na tisíc fanoušků dechovky. ŽATECKÝ HOPFEST 2006 opět připravuje Sdružení rodáků a přátel města Žatce spolu s Městským divadlem.

 

 

ŽATEČANKA se těší do Prahy

 

 „Hlavní letošní akce nás však čeká v Praze“ – řekl Jaroslav Filípek – „bude to největší festival dechovek v ČR, který se pod názvem Dechovka byla, je a bude uskuteční 7. října v Sazka Areně, kde bude Žatečanka také vystupovat. Budeme rádi, když nás naši příznivci přijedou do Prahy podpořit. Zájezdy organizuje také žatecká cestovní kancelář Jarotour“.

 

Vstupenky lze objednat také na www.sazkaticket.cz

Více na: www.dechovka-sazkaarena.com

 

 

* * *

 

 

INFORMACE PRO MÉDIA

TISKOVÁ ZPRÁVA

SRPMŽ / 22. 3. 2006

 

 

IV. ROČNÍK  SOUTĚŽE  V  LITERÁRNÍM  PROJEVU pod názvem „ŽATEC 2005“

vyhlásilo Sdružení rodáků a přátel města Žatce a Městská knihovna Žatec v průběhu celého roku 2005 a uskutečnil se pod záštitou starosty města Jiřího Farkoty, který spolu s předsedou Sdružení rodáků a přátel města Žatce Petrem Šimáčkem (předsedou odborné poroty) předávali i diplomy a ceny na slavnostním vyhlášení výsledků, které proběhlo v Obřadní síni žatecké Radnice dne 22. března 2006 odpoledne za přítomnosti šedesáti účastníků soutěže, jejich kamarádů, žáků a studentů žateckých škol, profesorů žateckých škol a veřejnosti. Moderoval Prof. V. Řebec a výběr z prací recitovala Petra Nechutná.

 

Motto soutěže bylo:

Vytvořit vazby mladých i dospělých obyvatel k Žatci (Žatecku) a jeho tradicím

Poznáváním historie prohloubit vztah k rodnému místu a zdůraznit zdravý patriotismus

 

Podmínkou tvorby byla volba libovolného literárního žánru

A/ poezie  B/ próza C/ dramatická tvorba

 

Jako zdroj jednotlivých témat uplatnit zážitky, dojmy a pocity autorů, prožitky rodáků a bývalých občanů města, vzpomínky či odkazy pamětníků, historická fakta, vlastivědné oblasti a jiná fabulační ztvárnění v souvislosti s Žatcem.

 

Jedenáctičlenná odborná porota v prvních dnech

 měsíce března 2006 zhodnotila příspěvky došlé

     do soutěže v literárním projevu, kterou pod názvem „ŽATEC 2005“

loni vyhlásilo Sdružení rodáků a přátel města Žatce s Městskou knihovnou Žatec.

Záštitu nad soutěží převzal starosta města Jiří Farkota.

 Do soutěže se přihlásilo 31 autorů se 38 příspěvky.

Převažují básně a próza s vyznáním a vzpomínkami

 k městu a lidem v něm, k tamním

 školám i řece Ohři. Nejvíce příspěvků je od autorů ze Žatce,

ale také z Chomutova, Jirkova, Chyše, Loun, Lubence, Radíčevse, Libočan.

Nejvzdálenější příspěvek „Moje dětství v Žatci“ přišel z Ambergu

          v Německu od paní Uty Reiff (68let), nejmladšími účastnicemi soutěže jsou

 s básní „Žatec“ 8letá Petra Hubáčová a 8letá Klára Malá ze Žatce

Nechybí například ani pověst o žateckém pivu od 12letého Jakuba Veselého,

 jak Alois Lupulín ubránil žatecké pivo…

                    „Jsme rádi, že se nám daří naplňovat motto soutěže,

         kterým je vytváření vazeb mladých i dospělých obyvatel k Žatci (Žatecku)

a jeho tradicím i poznáváním historie prohlubovat vztah k rodnému místu.

Potěšitelné také je, že                         

velice pozitivní vztah k městu nacházejí nejen žatečtí skalní patrioté,

    ale například i žáci a studenti, kteří do města dojíždějí.

   Z jejich literárních příspěvků čiší láska k tradicím historického sídla

a zájem o současné dění i budoucnost.

To je posun od prvních ročníků naší soutěže“

 uvedl předseda sdružení Petr Šimáček.

 

* * *

 

PROJEV při slavnostním vyhlášení výsledků Mgr. Petra Šimáčka:

 

Vážení přítomní,

nemohu jinak, než začít potěšitelným číslem: Do naší soutěže v literárním projevu, která je určená pro každého jednotlivce bez omezení věku, ale i bydliště, se v rámci tohoto a předchozích ročníků zapojilo už přes pět set účastníků.

Do ročníku 2005 se přihlásilo méně autorů, než tomu bylo v letech minulých, což by mohlo napovídat, že autoři jsou vyčerpaní, ale jsme si vědomi, že dorůstá nová mladší generace, a právě pro ni hodláme v tradici soutěže pokračovat.

Jsme rádi, že se nám daří naplňovat motto soutěže, které už tady zaznělo – a kterým je vytváření vazeb mladých i dospělých obyvatel k Žatci a jeho tradicím i poznáváním historie prohlubovat vztah k rodnému místu.

Potěšitelné také je, že velice pozitivní vztah k městu nacházejí nejen žatečtí skalní patrioté, ale například i žáci a studenti, kteří do města dojíždějí.  Z jejich literárních příspěvků čiší láska k tradicím našeho historického sídla a zájem o jeho současné dění i budoucnost. To je posun od prvních ročníků naší soutěže.

Do ročníku 2005 se přihlásilo 31 autorů se 38 příspěvky. Převažují básně a próza s vyznáním a vzpomínkami k městu a lidem v něm, ke školám, řece Ohři i žateckému pivu. „Nejvíce příspěvků je od autorů ze Žatce, ale také z Chomutova, Jirkova, Chyše, Lubence. Nejvzdálenější příspěvek „Moje dětství v Žatci“ přišel z Ambergu v Německu od paní Uty Reiff, nejmladší účastnicí soutěže jsou 8leté Petra Hubáčová a Klára Malá ze Žatce. Ze škol převažují žáci a studenti ze Základní školy P. Bezruče, Gymnázia a Obchodní akademie.

Porota vyslovuje všem autorům, kteří zaslali své příspěvky do literární soutěže Žatec 2005 poděkování a uznání.

Úroveň příspěvků, tak, jak bylo konstatováno členy poroty, je dobrá. Samozřejmě, že se vyskytl i případ, kdy měl autor problémy s psaním měkkého nebo tvrdého i, případně interpunkcí, ale porota s upozorněním na chybičky kladla spíše důraz na obsah a stylistiku. Charakter literárních příspěvků je velice rozmanitý a velmi obtížně klasifikovatelný v jedné kategorii – od dojmologie, vzpomínek, po pokusy vycházející ze srdce až po znatelné péro rodičů – vše z 90 procent však tisknutelné. Překvapil nás a uspokojil lokální patriotismus autorů – optimistický, někdy i pesimistický, mnohdy dobrá stylistika, hraní se slovíčky a chuť se v tématu pohrabat. A že některým pomáhali rodiče? To už tak bývá, i oni tím potvrdili zájem o Žatec. Porota, podobně jako v minulých ročnících, se rozhodla v některých kategoriích neudělit první místa, ať už z důvodu nižší kvality příspěvků nebo také z důvodu odtažitého tématu, i když literární hodnota příspěvku mohla být vysoká. Díky bodování členů poroty však byly uděleny další ceny – dvě druhá a dokonce tři třetí místa v nejvíce obsazené V. kategorii studentů středních škol.  Porota se rozhodla udělit také jedno zvláštní ocenění v kategorii dospělých. Zároveň, a to ve dvou případech, porota přesunula soutěžící do jiné kategorie, než se přihlásili – a to z věkových důvodů. Na umístění autorů v soutěži to nemělo vliv. Oba získali stejné umístění, ale v jiné kategorii.

Porota jistě neměla při hodnocení snadnou úlohu. Všech 11 porotců však přistoupilo k úkolu vysoce zodpovědně, tak, jak to má být, proto dovolte, abych při tomto našem dnešním slavnostním vyhodnocení všem členům poroty srdečně poděkoval a sdělil jim, že si velice jejich činnosti všichni vážíme.

Poděkování za nás, vyhlašovatele – SRPMŽ a Městskou knihovnu Žatec – patří starostovi města Jiřímu Farkotovi, který převzal záštitu nad soutěží a také vedoucí odboru školství a kultury Pavlíně Hladké, která se aktivně zapojila jako členka poroty.

Odborná porota se určitě – tak jako v každém ročníku – nemohla, nemůže a ani nechce zavděčit každému. Takže vítězem může být jen nejlepší. Proto, prosím, berte následující vyhlášení výsledků a ocenění jednotlivců také jako ocenění každého zúčastněného autora.

Z důvodů četných dotazů také sděluji, že vítězné a další vybrané práce budou uveřejněny v ALMANACHU, který by měl být vydán do konce roku 2006, a dále také na stránkách místního a regionálního tisku a na webových stránkách sdružení rodáků a Městské knihovny.

 

Odbornou porotu hodnotitelů přihlášených prací jmenoval starosta města na návrh vyhlašovatele soutěže. Členy poroty byli:

1)  R. Pichlová

2)  V. Halamásek

3)  J. Šímová

4)  Z. Kovářová

5)  Prof. Hampejsová

6)  P. Šimáček - předseda

7)  J. Farkota

8)  K. Srp

9)  J. Červená

10) P. Hladká

11) V. Hüttig

 

Poté Prof. V. Řebec jako moderátor slavnostního vyhlášení vyhlásil výsledky:

 

IV. ROČNÍK  SOUTĚŽE  V  LITERÁRNÍM  PROJEVU pod názvem „ŽATEC 2005“

VÝSLEDKY

 

Kategorie I. (Žáci 3. – 5. tříd ZŠ)

 

1. místo          cena neudělena

2. místo          KLÁRA MALÁ (8let, Žatec) za báseň Město Žatec (s přihlédnutím ke

                       stejnojmenné próze)

3. místo          PETRA HUBÁČOVÁ (8 let, Žatec) za poezii Žatec

 

 

Kategorie II. (Žáci 6. – 7. tříd ZŠ) 

 

1. místo         cena neudělena

2. místo         ADRIANA SVOBODOVÁ (12 let, Žatec) za prózu Červená brána

2. místo         JAKUB VESELÝ ( 12 let, Žatec)za prózu Pověst o žateckém pivu

3. místo         LENKA BARBORKOVÁ (11 let, Žatec) za báseň Žatec

 

 

Kategorie III. (Žáci 8. -  9.tříd ZŠ)

 

1. místo        JOSEF ZEMAN (12 let, Žatec) za prózu Žatecký most

2. místo        KLÁRA VODENIČAROVOVÁ (Libočany) za báseň Náš milovaný Žatec

3. místo        JAN SLADKÝ (Žatec) za prózu Městská radnice a její věž

3. místo         PAVLA UMLAUFOVÁ (15 let, Žatec) za prózu Moje město

 

Kategorie IV. (Studenti 1. – 2. ročníků středních škol)

 

1. místo        PAVLA KUDLÁČKOVÁ (16 let, Droužkovice) za prózu Žatec

2. místo        TOMÁŠ FILIPOVSKÝ (16 let, Žatec) za prózu Pověst o vzniku Žatce

3. místo        PETRA ČENGERYOVÁ (18 let, Chomutov) za prózu Co mám v Žatci nejraději

 

 

Kategorie V. (Studenti 3. – 4. ročníků středních škol)

 

1. místo        ALENA KOUBOVÁ (19 let, Chomutov) za báseň Uhodnete název města?        

2. místo        EVA BARTOŠOVÁ (18 let, Radíčeves) za prózu Žatec je takový, jaký je

2. místo        ZUZANA LAUŠMANOVÁ (18 let, Jirkov) za poezii Historie Žatce

3. místo        PETR KURKA (18 let, Žatec) poezie (snění) o Žatci

3. místo        VÁCLAV SVATEK (18 let, Žatec) za poezii  Žatec

 

Kategorie VI. (Žáci ZUŠ)

 

1. místo        neuděleno

2. místo        IVA BRYNDOVÁ (16 let, Žatec)

3. místo        ZUZANA CAJTLEROVÁ (17 let, Žatec)

 

Kategorie VII. (Dospělá populace)

 

1. místo        MIROSLAV ŠRAMOTA (Žiželice) za poezii „1265“  

2. místo        ANTONÍN NĚMEC (80 let, Milčeves) za prózu Tak jsem to  prožil já

                     s přihlédnutím k další soutěžní próze Pan učitel Dikast

3. místo        UTA REIFF (Amberg) za prózu Moje dětství v Žatci 

Zvláštní ocenění: HELENA KLŮSOVÁ (Dubí) za poezii Náměstí, Schody a Brána

 

Všichni vítězové obdrželi diplomy, Grafické listy města Žatce, hodnotné publikace a další drobné ceny.

Absolutním vítězem tohoto ročníku se stal 25letý mistr odborného výcviku SOU Hotelové školy v Žatci MIROSLAV ŠRAMOTA (Žiželice) za poezii „1265“ .

Obdržel  mj. originální obraz žateckého malíře a výtvarníka Vladimíra Halamáska. 

 

 

Na závěr vystoupil starosta Žatce Jiří Farkota, který ocenil činnost sdružení rodáků ve všech jejich uskutečněných akcích, stejně, jako  v této literární soutěži a poděkoval všem zúčastněným autorům, na které je „pyšný“ celý Žatec. Z jejich tvorby bude čerpat inspiraci i Rada města a Zastupitelstvo. Město bude podporovat další ročník této literární soutěže.

 

Vítězná poezie Miroslava Šramoty:

 

 

1265

 

Tok pramenící řeky klikaté

Objímá hradební hruď města

Král přemyslovský přijíždí z dálky pražské

Hlavu plavovlasou zdobí koruna česká

 

Pergament urozeného papíru

Odpočívá na polštáři zlatého mechu

Bůh seslal městu královskou hvězdu

I dopřál lány zlatavého chmele

 

Pokračovatel tradice sv. Václava

Přijíždí vzdát královskou úctu

Hrdě klaní se městská rada

Vzdává poddanou poctu

 

Dav Žatečanů dojatě jásá

Létají vzduchem k nebi  čepice

Přemysl II. si s pravicí s rychtářem potřásá

Veselí se zaplněné malebné ulice

 

Hudba, zpěv a tanec

Probouzí vzrušené město

Král uděluje privilegia !!!

Slzy dojetím skrývá kojící matka

Na prsou hřeje malé dětsko

Ticho, ticho…

Prapor plápolá s lvem

 

Přemysl Otakar II. výsostně zvolal:

 

,,Vítejte mezi královská města ! ,,

 

Vavříny lemují podloubí

I kat město políbil

Historie kráčí dopředu – Kam ? Kam?

Žatec nikdy nezůstane sám…

 

Rodáci a přátelé…

 

 

* * *

 

 

INFORMACE PRO MÉDIA

TISKOVÁ ZPRÁVA

SRPMŽ / 15. 3. 2006

 

 

Sdružení rodáků a přátel města Žatce s Městskou knihovnou Žatec,

 

jako vyhlašovatelé

 

 

IV. ROČNÍKU  SOUTĚŽE V LITERÁRNÍM  PROJEVU pod názvem

„ŽATEC 2005“

 

si Vás dovolují pozvat

 na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže s udělením cen,

 

které se uskuteční

 

dne 22. března 2006 v 15 hodin v Obřadní síni  MÚ v Žatci.

 

* * *

 

Motto soutěže:

Vytvořit vazby mladých i dospělých obyvatel k Žatci (Žatecku) a jeho tradicím.

Poznáváním historie prohloubit vztah k rodnému místu

a zdůraznit zdravý patriotismus

 

* * *

 

 

INFORMACE PRO MÉDIA

TISKOVÁ ZPRÁVA

SRPMŽ / 25. 2. 2006

 

 

POZVÁNKA NA ŽATECKÝ BÁL

Jubilejní, pátý, Starožatecký bál se ponese nejen v duchu historických tradic města, ale také pod sloganem Pivem nebo vínečkem.

„I když v programu vystoupí jako bonbónek žádaná dechovka Žatečanka, víc zazní pop, ploužáky a další hity mnoha stylů a rytmů v podání Šohajů“ – informovala za pořádající Sdružení rodáků a přátel města Žatce Jarmila Šímová o setkání, které se uskuteční v sobotu 4. března v sále žateckého Lidového domu. „Jak už se stalo tradicí, o bál je velký zájem hlavně z řad žateckých patriotů a příznivců dobré zábavy. Do Žatce se chystají také Žatečané například z Ústí nad Labem, Mostu, Loun, Podbořan i Rakovníka“ – doplnil předseda sdružení Petr Šimáček. V programu vystoupí i profesionální tanečníci, mažoretky a další dětské soubory ZUŠ v Žatci. Jak už se stalo zvykem na Starožateckých bálech, účastníci se mohou těšit i na bohatou tombolu, v níž nechybí dva sudy piva ze žateckého pivovaru, originální obrazy žateckého malíře Vladimíra Halamáska, grafické listy města, ani pamlsky žateckých řezníků a cukrářů.

 

ZVEME SRDEČNĚ KAŽDÉHO, KDO MÁ MĚSTO ŽATEC RÁD…

 

* * *

 

INFORMACE PRO MÉDIA

TISKOVÁ ZPRÁVA

SRPMŽ / 9. 1. 2006

 

Praha / Žatec – Vernisáží byla v pražské Galerii PRE v pondělí (9. 1.) zahájena výstava obrazů a užité grafiky žateckého výtvarníka Vladimíra Halamáska pod názvem Toulky s paletou, kterou spolupořádá také SRPMŽ.  „Z vystavených prací je zřejmé, že autor je realistou a trochu romantikem. Jeho skicák zachycuje pohledy, které se nám v poslední době uzavírají pod tlakem překotného tempa moderního života“ – řekl mj. v úvodním slovu zástupce Unie výtvarného umění ČR Vít Weber. Na 130 přítomných obdivovatelů, mezi nimiž nechyběli ani představitelé města a další občané Žatce, s nadšením shlédlo na 40 obrazů a kreseb převážně s motivy květin, přírody Vysočiny a města Žatce. „Snažím se, aby moje malířské vyznání bylo pravdivé a divákovi přístupné. Přesto, že žiji v Žatci, kde skicuji chmelařskou krajinu i tamní historické památky, stále se vracím na Vysočinu, kde se snažím zachytit její neopakovatelný půvab“ – uvedl autor  Vladimír Halamásek, jehož malířský skicák ho provází víc než  55 let.  Kromě malování a kreseb se autor úspěšně věnuje také grafickým technikám, cizí mu není ani modelování a návrhy v provedení tiskovém, či keramickém. Připravil řadu obálek publikací a mnoho dalších tiskovin, převážně s žateckými motivy, což je patrné i z vystavených ukázek grafického užitého umění.  „Díky této výstavě jsem objevil významnou osobnost našeho města, činorodého a všestranného umělce. Úžasná výstava, úžasné prostředí“ – ohodnotil autora i výstavu starosta města Žatce Jiří Farkota. Průřez díla V. Halamáska bude v Galerii PRE v ulici Na Hroudě k vidění do konce ledna.

 

Ohlasy:

Petr Šimáček, galerista:

Obdivuji dílo V. Halamáska a jsem šťastný, že obrazy, které nutí k zastavení a tichému rozjímání nad krásou přírody i historických památek mohu nabídnout dalším milovníkům umění. Díla tohoto žateckého autora jsem vystavoval v Praze již v roce 1998 a byl o ně nebývalý zájem, věřím, že Halamáskův návrat do Prahy bude opět triumfem. Tato výstava, kterou jsme připravili ve spolupráci se Sdružením rodáků a přátel města Žatce, je zároveň pozvánkou do historického a chmelařského centra. 

 

Vlaďka Štogerová ze Žatce:

Líbí se mi vyváženost výstavy, kombinace květin s krajinou. Vynikající úroveň děl žateckého autora.

 

Slavomír Hrabák a Filip Pavelka ze Žatce:

Z obrazů Vladimíra Halamáska vyzařuje pozitivní energie. Vůbec nelitujeme, že jsme vážili cestu ze Žatce. Škoda, že autor nevystavuje v našem městě.

 

Marie Brázdová, Líčkov:

Tuto výstavu jsem si nemohla nechat ujít. Autora i jeho tvorbu znám, jsem nadšená také prostředím moderní galerie, kde čisté a prosté obrazy působí jako balzám.

 

Tomáš Lejsek, jednatel Žateckého pivovaru:

To, co jsem měl možnost vidět z děl Vladimíra Halamáska, zařazuje autora k malířským veličinám. Jednoduchost a prostota ztvárnění přesvědčuje diváka o pravdivosti obrazu.

 

Martin Víťa Veselý, ředitel Městského  divadla v Žatci:

Jako Žatečák jsem uvítal, že mezi svěžími a příjemnými obrazy pana Halamáska, jsou i žatecké motivy…

 

* * *

 

INFORMACE PRO MÉDIA

TISKOVÁ ZPRÁVA

SRPMŽ / 25. 11. 2005

 

Žatec – Na svém dalším jednání se sešel v Žatci výbor Sdružení rodáků a přátel města Žatce. Na programu bylo stručné vyhodnocení dosavadní činnosti, ale hlavně návrh akcí pro rok 2006, kdy většinu akcí chceme pořádat také ve spolupráci s Městským divadlem v Žatci.

Začátkem příštího roku bude vyhodnocena literární soutěž za rok 2005, jejíž uzávěrka byla posunuta do 31. 12. 2005. Výbor se proto obrací na všechny své členy a všechny další Žatečany a patrioty, aby ještě zaslali své literární práce na adresu Městské knihovny Žatec, která s námi tuto soutěž vyhlásila a spolupracuje na ní.

 (Statut soutěže na webových stránkách).

 Opět se uskuteční také Starožatecký bál v Žatci. Ten se chystá na 4. března 2006 v prostorách Lidového domu. V těchto dnech začíná naplno pracovat organizační štáb Starožateckého bálu, který máte možnost podpořit například cenami do tomboly. Pietní vzpomínka na Maxmiliána Hošťálka proběhne opět 21. června 2006 na Staroměstském náměstí v Praze a volba Miss zlatého moku by se měla uskutečnit opět v rámci žatecké Dočesné. Zatím není jisté, zda se v Žatci uskuteční festival dechovek Žatecký Hopfest, protože kapela Žatečanka jako kolektivní člen našeho sdružení rodáků (jejím patronem je Žatecký pivovar) se podílí na velké a náročné akci, která se uskuteční v pražské Sazka Areně dne 7. října 2006. Pod názvem ZŮSTAŇ TU S NÁMI…, je připravována velká dechovková show - přehlídka 16 českých a moravských kapel, kde by měla vystupovat i Žatečanka. Na popud ctitelů této kapely vzniká právě v Žatci FAN KLUB ŽATEČANKY. Přihlášky přijímá Stanislav Filípek v Městském divadle v Žatci. Zároveň upozorňujeme na účast kapely Žatečanka v Dechovkové hitparádě Českého rozhlasu 2 – Praha, kde je ve vysílání v sobotu 26. 11. a v sobotu 3. 11. 2005 zařazena autorská písnička Pivem nebo vínečkem, která se stala hitem letošní sezóny. Poslechnout si ji můžete v tyto dny v 18.20 hodin s reprízou vždy v neděli ve 4.03 hodin. Zároveň máte možnost podpořit písničku i Žatečanku svými hlasy, které stačí odeslat na adresu: Český rozhlas Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 nebo e-mailem na: [email protected] s heslem DECHOVKOVÁ HITPARÁDA.

Výbor upozorňuje všechny své členy a další zájemce o dění v Žatci a na Žatecku, že denně mohou zprávy z médií o městě najít na webových stránkách (www.rodacizatec.com).

Vzhledem k rozsáhlým aktivitám sdružení se výbor obrací na své členy a hlavně podnikatele s prosbou o podporu naší činnosti. Příspěvky máte možnost poslat na číslo našeho účtu u KB Praha 2.

Číslo účtu: 27-3558960207/0100

 

Za mediální sekci

SRPMŽ

Josef Krucký

 

 

* * *

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

SRPMŽ / 20.8.2005

 

Žatec – Na rozšířeném jednání se sešel o tomto víkendu v Žatci výbor Sdružení rodáků a přátel města Žatce. „Vyhodnotili jsme šestileté období naší činnosti, která v největší míře směřuje do aktivit ve městě Žatci, které se snažíme zviditelňovat nejen v rámci Česka, ale na mnoha místech ve světě, kde se k nám hlásí rodáci a příznivci města“ – uvedla tajemnice sdružení Jarmila Šímová.

Starožatecké bály v Žatci a v Praze, Pietní vzpomínka na Maxmiliána Hošťálka, volba Miss zlatého moku, setkání rodáků, celostátní odborné semináře, publikační činnost, dechovkový festival Žatecký Hopfest, každoroční literární soutěž, denní monitoring tisku o Žatci na webových stránkách (www.rodacizatec.com) – to jsou jen hlavní akce, které sdružení rodáků pořádá, organizuje a připravuje.

„Jsme rádi, že se nám povedlo ve městě inspirovat k činnosti další organizace a vhodně je do akcí také zapojit. V literární soutěži například letos úspěšně spolupracujeme s Městskou knihovnou Žatec, na akci Miss zlatého moku s Chrámem chmele a piva nebo na vystoupení dechovek s Městským divadlem v Žatci, kde se díky novému řediteli určitě blýská na lepší časy v kulturní nabídce ve městě.  Naše aktivity, které přerůstají rámec města a kraje, si vyžádaly zvolení dalších dvou nových členů do výboru sdružení. Slibujeme si od toho ještě další zkvalitnění naší činnosti“ – uvedl včera předseda sdružení Petr Šimáček. 

„Rodácké spolky jsou chloubou každého města a my jsme rádi, že máme tak aktivní organizované rodáky, kteří své rodné město nejen zdárně prezentují, ale také mu různými způsoby pomáhají“ – řekl už dříve starosta Žatce Jiří Farkota.

Mezi nejnovější akci sdružení rodáků a Městského divadla patří spolupořádání týdenního pořadu Dočesná s Žatečankou, který se uskuteční od pondělí 29. srpna denně od 15. hodin na žateckém náměstí Svobody. Kapely Chmelařinka a Žatečanka Jaroslava Filípka budou hrát k tanci i poslechu tisíci lidem, které přivezou do Žatce cestovní kanceláře, aby si při dobré muzice zároveň prohlédli historické památky města. Jen v loňském roce navštívilo Žatec při podobných akcích rodáků přes dvacet pět tisíc lidí z celé České republiky.

 

* * *

 

TISKOVÁ INFORMACE

SRPMŽ – 5. 8. 2005

 

 

Kapela ŽATEČANKA Jaroslava Filípka pochází z královského města Žatec v Ústeckém kraji, které také zdárně a netradičně propaguje. Hraje repertoár českých klasiků, ale také současných autorů a textařů, se kterými úzce spolupracuje. Řada písniček se váže k městu Žatci, chmelu a pivu, například znělkou kapely se stala, díky patronátnímu Žateckému pivovaru, písnička To žatecké pivečko. Klasickou dechovku podle přání kapela rozšiřuje o žánr hudby taneční. Kapela vznikla v září 1988 a od té doby má za sebou řadu vystoupení, ale i natáčení v Českém rozhlase i České televizi. Kapela často účinkuje při různých kulturních a společenských akcích (Zahrada Čech, Země živitelka, Žatecké slavnosti chmele, Staňkovická Dočesná, slavnostní otevírání nových firem, sportovní akce, estrády, plesy atd.) Kromě toho je známá např. i v Německu, Polsku, Rakousku, Belgii a Francii. V rámci svých estrád a komponovaných pořadů si zve hosty - zpěváky a baviče známé z televizních obrazovek. V poslední době je stálým hostem známý zpěvák Milan Černohouz a zpěvačky Ivana Brožová a Blanka Tůmová. Mezi poslední velice zdařilé projekty kapely Žatečanka patří monotematický pořad  Pivem nebo vínečkem, který slavil velký úspěch na Moravě, kde byla začátkem letošního léta kapela přijata jako jedna z nejlepších v Česku. Za celý týden se jen ve městě Bzenec vystřídalo ze všech možných míst celé Moravy přes osm tisíc diváků! Pivem nebo vínečkem se jmenuje i poslední CD a MC kapely, kde jsou i nové písničky o chmelu, pivu a městu Žatci. Právě do města chmele produkce kapely zve příznivce dobré dechovky z celých Čech, a to nejen na květnový dechovkový festival Žatecký Hopfest, ale také na týdenní produkce, které se díky spolupráci s Městským divadlem v Žatci konají v pěkném prostředí žateckého amfiteátru. Loni do města chmele přijelo přes dvacet tisíc zájemců o dechovku a letos už je to přes patnáct tisíc! Další tisíce lidí jsou očekávány v týdnu od 29. srpna do 3. září, kdy bude Žatečanka denně od 15 hodin vystupovat na centrálním žateckém náměstí s pořadem Dočesná s Žatečankou, takže tradiční Dočesná se vlastně protáhne díky této kapele na celý týden a město Žatec tak získá mnoho dalších obdivovatelů.

Akci spolupořádají:

Kapela Žatečanka,

Sdružení rodáků a přátel města Žatce

a Městské divadlo v Žatci.

 

* * *

 

TISKOVÁ INFORMACE

SRPMŽ / 3.11.2004

 

Přes třicet členů Sdružení rodáků a přátel města Žatce se sešlo ve středu 3.11. v Žatci, aby společně s výborem sdružení vyhodnotili činnost spolku za uplynulých pět let. Předseda sdružení Petr Šimáček v úvodu všem poděkoval za veškerou aktivitu, činnost a akce, kterými se rodáci zapsali a zapisují do novodobé historie města Žatce. Ať už jsou to již tradiční Starožatecké bály, vzpomínková shromáždění na Maxmilána Hošťálka, popraveného na Staroměstském náměstí v Praze, pořádání MISS zlatého moku nebo týdenní festivaly dechovek v letním kině, které jen letos navštívilo přes dvacet tisíc lidí z celé republiky. Vyvrcholením letošních akcí bylo Celosvětové setkání Žatečanů v rámci oslav milénia města Žatce. Za výbor SRPMŽ zaznělo i poděkování Městu Žatec, které na některé akce rodáků finančně přispělo v rámci letošních oslav milénia Žatce.

„Opakuji stále znovu, že jsme pyšní na své organizované rodáky, jejichž společenské a kulturní akce přerůstají rámec města i kraje a zdařile prezentují naše historické město na celém světě. Děkuji vám za vaši aktivní činnost, kterou nám jinde závidí“ řekl na setkání starosta Žatce Jiří Farkota a dodal: „I když vím, že to nemáte ve městě jednoduché a řada lidí vám háže klacky pod nohy a bohužel závidí vaše úspěchy“.

Závěrem jednání byly odhlasovány akce na příští rok. Například v něm bude vypsán další ročník literární soutěže, v únoru by se měl konat oblíbený Starožatecký bál tentokrát v Žatci. V plánu jsou ve spolupráci s kapelou Žatečanka dva festivaly dechovek – jarní a podzimní Žatecký Hopfest a také pořádání volby MISS zlatého moku.

„Ústecký kraj a město Žatec, které přezdívám naším pokladem, získává v pořádání této nápadité soutěže další celosvětovou raritu, nikde jinde se Miss piva nekoná. Kraj soutěž určitě podpoří“ – řekl už na minulém ročníku hejtman Jiří Šulc.

 

 

* * *

 

TISKOVÁ INFORMACE

SRPMŽ/12.9.2004

Celosvětové setkání Žatečanů se uskutečnilo v rámci oslav milénia města chmele a piva 10. – 12. září  2004 v Žatci.

 

ŽATEC OČIMA VĚKŮ

Mezinárodní odborný seminář věnovaný Žatci a jeho letošnímu miléniu se uskutečnil v pátek 10.9.2004 v Praze. Dějištěm akce nazvané Žatec očima věků byla historická Valdštejnova pracovna v budově Senátu Parlamentu ČR. Záštitu nad seminářem převzal předseda Senátu Petr Pithart, pořadatelem bylo Sdružení rodáků a přátel města Žatce.

Přednášeli renomovaní historici. "Jsem rád, že v budově senátu, který dnešním jednáním Žatečanů otevíráme pro podobné akce, může být seminář o historii tisíciletého města Žatce. Toto město hraje významnou roli v dějinách celé země," řekl Petr Pithart. "Průběh semináře jsme zaznamenali a zájemci si budou moci výsledky setkání historiků přečíst ve vydaném sborníku," sdělil předseda pořádajícího sdružení Petr Šimáček.

Seminářem o historii Žatce a jeho místem v dějinách, který se uskutečnil v budově Senátu na Malé Straně, začalo vlastní setkání rodáků ze Žatce. Oficiální část pak pokračovala slavnostním večerem s koncertem na zámku Líčkov u Žatce. 

 

JAK KONKRÉTNĚ VYPADALO SETKÁNÍ V ŽATCI?

V sobotu 11. září začali účastníci přijíždět do Městského divadla, kde již mezi sedmou a devátou hodinou probíhala jejich prezentace. Ze 600 oslovených jich 350 potvrdilo, že přijedou i se svými rodinnými příslušníky, takže celkový počet registrovaných účastníků se vyšplhal na 420 rodáků, přátel a příznivců Žatce. K tomu je nutné připočítat další, kteří se účastnili bez pozvánek, včetně místních Žatečanů. Celkový počet účastníků je odhadován na tisíc osob. Největší počet byl samozřejmě z Čech, dále ze Slovenska (17), Polska (5), Ruska (2), Itálie (1), USA (3), Kanady (2), Rakouska (4) a Německa (24). Nejvzdálenějším účastníkem byl pan Jaroslav Hošťálek z Kalifornie v USA a Tomáš Hejda z NY v USA.

Všichni registrovaní  účastníci obdrželi dárky od sdružení – sadu grafických listů města Žatce,  Almanach literárních prací vydaný k miléniu Žatce, Pamětní listy, propagační materiály o městě a program celého dne. Slavnostní program v divadle začal v devět hodin. V úvodním pořadu žáků ZUŠ „Jak šel čas“ se na pódiu vystřídala  plejáda Žatečanů a lidí se Žatcem spjatých, kteří to „někam dotáhli“. Například Zdeněk Svěrák, Jiří Pazour, Lenka Kleprlíková, Lenka Barochová, Petr Kotvald, ale také známá kapela Žatečanka nebo skupina historického šermu Equites a další. Kromě celodenní prohlídky některých pamětihodností města s nově otevřeným Židovským hřbitovem, a zámku Líčkov, to byla na náměstí Svobody také přehlídka hasičské techniky a hasební zásahy. Na této akci spolupracovalo SRPMŽ s HZS Ústeckého kraje a diváci se dočkali dost velkého překvapení: Známý herec a scénárista Zdeněk Svěrák s předsedou SRPMŽ Petrem Šimáčkem „zapálili“ žateckou radnici, když před tím megafonem vyzývali k opuštění prostor starostu města Jiřího Farkotu. Hasiči však „požár“ brzy uhasili a navíc z ochozu věže „zachránili“ za pomoci 53 metrů dlouhého žebříku jednu osobu. Cvičením demonstrovali připravenost na podobné zásahy.

 

OBŘÍ DORT

K divácky nejzajímavějším zážitkům sobotního setkání Žatečanů však patřila výroba obřího dortu. Ten vznikal před zraky lidí přímo na náměstí. Na výrobě dortu se společně s rodáky  v čele s hlavním organizátorem Stanislavem Filípkem podíleli studenti střední odborné hotelové školy a specialisté z cukrárny U Irmanů. Dort spolykal na tři tisíce vajec, sto kilo cukru a mouky. Zabral plochu šestnácti metrů čtverečných. Na hotový dort byl dán jeden tisíc svíček k miléniu města, tedy tisícímu výročí od první písemné zmínky o sídle Žatec. Uprostřed dortu vévodila malá chmelnička  (1x1 metr) s pravým chmelem. Pravé veselí  a velká show vypukla po 16. hodině, kdy se ujal moderování Petr Šimáček a za obrovského povzbuzování asi tří tisíc diváků – rodáků, účastníků setkání i dalších malých i velkých Žatečanů  začalo zapalování svíček. Jako první zapálil svíčku Zdeněk Svěrák, po něm hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc, starosta Žatce Jiří Farkota, předseda Jazzové sekce ČR Karel Srp a další významní hosté. Zapalování tisíce svíček trvalo 20 minut a za obrovského jásotu při vyhrávání dechovky Žatečanka a country skupiny A JE ŤO  v Žatci před radnicí přesně v 16.52 hodin byl uznán komisařem Agentury Dobrý den z Pelhřimova doposud nevídaný rekord:

Obří narozeninový dort s miniaturní chmelničkou k miléniu města Žatec s tisíci rozžatými svíčkami byl skutečností!

Komisař na místě potvrdil, že se tento rekord dostává do české knihy rekordů a na podzim se v Anglii rozhodne, zda se díky obřímu dortu podaří žateckým rodákům a městu Žatec proniknout do celosvětové Guinessovy knihy rekordů.

 

 

GALAVEČER V MOSKVĚ

Akce vyvrcholila společenským galavečerem, se zábavným kulturním programem. K tanci a poslechu vyhrávalo pět kapel, vystoupila řada hostů, komik Václav Faltus, skupina historického šermu Equites, půlnoční show se na výbornou povedla Petru Kotvaldovi, vystoupila i taneční skupina Crock 14 atd. V průběhu večera se uskutečnil Rodáci cup 2004 - mezinárodní soutěž Žatečanů v bowlingu. První cenu – nádherný pohár si ze Žatce odvezl Zdeněk Svěrák, který ještě při odjezdu tvrdil, že ani moc netrénoval…

 

Celosvětové setkání Žatečanů bylo v neděli dopoledne zakončeno mší v kostele Panny Marie.

 

* * *

 

Projev starosty města Žatce Jiřího Farkoty

v Městském divadle v Žatci

přednesený k účastníkům

Celosvětového setkání Žatečanů

 

 

Vážení rodáci, přátelé města, vážení hosté,

je pro mne velikou ctí, že vás dnes mohu přivítat na území královského města Žatce, které již tisíc let zdobí naši zemi, jako jedno z nemnoha starobylých měst našeho státu.

Jeho povýšením dal roku 1265 Přemysl Otakar II. českým zemím další z měst, ale i symbol kulturní vzdělanosti a vědění, který se postupem staletí stal do značné míry i symbolem regionu.

Se Žatcem jsou spojeny společenské události, které změnily a dosud mění tvář nejen Žatecka, ale i celého Ústeckého kraje.

Dnes je již jasné, že se král tehdy nespletl, když věřil v rozkvět města a jeho pomoc při budování království a dal do znaku města českého lva. Historie královského města je neodmyslitelně spjata s historií českého chmele. Právem je Žatec považován za symbol českého chmelařství a po více jak sedmi stech letech je metropolí pěstování a zpracování chmele.

Pivo, chmel a lidé, krajina a chmelnice, to jsou fenomény, které se potkávají právě zde v Žatci.

Velice si vážím vaší osobní účasti na setkání rodáků a přátel našeho města.

Vy, kteří jste se zde narodili, bydlíte nebo jste žili či případně pracovali, tím říkáte, že jste na svoje město nezapomněli, máte k Žatci upřímný vztah a máte ho stále ve svých vzpomínkách. I když to nemusely být vždy vzpomínky jen hezké, čas jistě to nedobré otupil a já bych byl rád, abyste nyní v nových podmínkách brali Žatec za svůj tak, jak je.

Jsem rád, že jste přijali pozvání, abyste se přesvědčili, že město s vámi stále počítá.

Dovolte mi něco stručně říci o Žatci, abyste si mohli udělat obrázek a doplnit informace, které již máte.

V současné době má město asi dvacet tisíc obyvatel. V roce 2003 se Žatec stal městem s rozšířenou působností, to znamená, že převzal řadu kompetencí od zrušených okresních úřadů a stal se takovým malým okresem.

Město získalo významného podnikatele, firmu KOITO CZECH, působí zde řada dobrých firem, které městu dělají čest. Postupně se daří opravovat ulice, chodníky, domy. Ročně je na investice vyčleněno v průměru sedmdesát miliónů korun. Samozřejmě to nestačí, aby se město rychleji proměnilo podle představ našich občanů, ale to je problém asi všech obcí.

Všechno v životě města je důležité. Přesto existují určité priority, které jsou pro něj důležitější. V současné době jde především o stabilizaci nemocnice a postupnou její modernizaci, do konce tohoto roku dobudování pověřeného úřadu tak, aby vyhovoval občanům a velice důležité je, že ve městě zůstala Armáda České republiky, kdy do roku 2008 se má nynější stav šesti set profesionálních vojáků zvýšit až na dva a půl tisíce. Naše město jako jediné zůstalo posádkovým v celém Ústeckém kraji.

Žatec vždy sdílel osud regionu, prožil těžké doby, ale i období prosperity. Proto chci vyslovit přání, aby nadcházející roky byly pro Žatec dobou úspěchu a rozkvětu, aby další generace „Žatečáků, Žatečanek a Žatečat „ dále šířila věhlas města nejen u nás, ale i ve světě.

Z tohoto místa bych chtěl poděkovat vedení žateckých rodáků za aktivitu v našem městě. Ačkoliv to někdy nemáte lehké, a já to vím, že to opravdu nemáte v Žatci lehké, děláte Žatci dobrou službu a po letech povídání o rodácích je vidět konkrétní a dobrá práce. Na takové rodáky může být Žatec hrdý.

 

Dámy a pánové, rodáci,

přeji vám všem hezký den a do budoucna mnoho osobních úspěchů.

Věřím, že atmosféra celosvětového setkání Žatečanů vás pohltí a v Žatci se budete cítit dobře po celou dobu, kterou zde strávíte.

 

* * *

TISKOVÁ INFORMACE

SRPMŽ/22.6.2004

 

Milénium historického a chmelařského Žatce a Celosvětové setkání Žatečanů, které Sdružení rodáků a přátel města Žatce připravuje na letošního 11. září bylo tématem dnešní(22.6.) tiskové konference v Praze (Galerie Jazzové sekce, Valdštejnská 14, Praha – Malá Strana).

Starosta města Žatce Jiří Farkota v úvodu informoval zástupce celostátních médií i zahraniční zpravodaje v ČR o letošních oslavách v Žatci a předseda sdružení rodáků Petr Šimáček přítomné seznámil s připravovaným setkáním, nad nímž převzal záštitu předseda Senátu ČR Petr Pithart a ministr zahraničních věcí ČR Cyril Svoboda.

„Cílem našeho snažení o zviditelnění Žatce je opětovné proslavení tohoto kdysi druhého největšího sídla v Čechách. Snažíme se kontaktovat původní obyvatele města doma i ve světě. Spoléháme na to, že kořeny nezpřetrhá ani tisícikilometrová vzdálenost. Některým rodákům se z jejich hnízda neozval nikdo desítky let. My se jim připomněli, že s nimi pořád ještě počítáme a oni s radostí přislíbili na setkání rodáků přijet. Již dnes máme potvrzenou účast našich rodáků například z Kanady, USA, Izraele, Itálie, Slovenska a Německa“ – řekl mj. Petr Šimáček. "Věříme, že se do Žatce přijedou podívat rodáci, kteří zde třeba 70 let nebyli," uvedl. Pozvání přijali i izraelští letci, kteří po válce z vojenského letiště v Žatci organizovali pomoc pro svou zemi.
"Tehdejší velitel slíbil, že přijede. Jen se trochu bojím, aby nebyl zklamán, že to letiště už neexistuje," řekl Šimáček.

Nejen akce spojené s oslavou tisíciletí Žatce, ale například také nová kniha o Žatci, chmel, chmelařský institut, synagoga, žatecká průmyslová zóna a podniky ve městě, vojenská posádka, Dočesná i pivo - to všechno byly další okruhy otázek, o které se zajímalo na dvacet zástupců médií. Velký zájem byl o pamětihodnosti města a turistickou nabídku, se kterou vystoupil vedoucí informačního centra žatecké radnice Jan Novotný. Zástupce Žateckého pivovaru Tomáš Lejsek pohovořil také o pivovaru, který je nejstarší u nás a pozval přítomné na ochutnávku speciálního Žateckého piva.

„S dnešní prezentací našeho města v Praze jsem velmi spokojen, pražští novináři potvrdili, že Žatec znají a mají o informace z našeho města nebývalý zájem“ – nechal se slyšet závěrem starosta Jiří Farkota.

 

 

* * *

 

Tisková informace

SRPMŽ/21.6.2004

 

Vzpomínkové shromáždění k uctění památky 27 představitelů českého stavovského odboje popravených 21. června 1621, mezi nimiž skonal i žatecký primátor Maxmilián Hošťálek se uskutečnilo v pondělí 21.6.2004 v kostele svatého Mikuláše a na Staroměstském náměstí v Praze. Aktu se zúčastnili i zástupci Sdružení rodáků a přátel města Žatce, kteří k pamětní desce na Staroměstském náměstí položili  květiny.

 „Všem zúčastněným a hlavně žateckým občanům, kteří do Prahy přijeli, patří náš hluboký dík. Kdo jiný by měl vzpomenout památku českých ,rebelů'  a  konkrétně Maxmiliána Hošťálka, než žatečtí rodáci. Rádi tak každoročně navazujeme na jeho odkaz ve víru v právo, spravedlnost a věrnost k tradicím," řekl předseda sdružení žateckých rodáků Petr Šimáček. 

„V době trvání tisíci let města Žatce s pohnutím a hrdostí myslíme na ty, kdož jsou spjati s naším městem a položili svůj život za svobodu, která je jedním ze základních lidských práv “ – dodal.

Exekuce na Staroměstském náměstí dne 21.6.1621 trvala zhruba čtyři hodiny a staroměstský kat Jan Mydlář použil čtyř popravčích mečů.

 

 

* * *

TISKOVÁ INFORMACE

SRPMŽ/5.6.2004

 

 

MISS ZLATÉHO MOKU ZVOLENA V ŽATCI

 

Miss zlatého moku byla v sobotu vyhlášena ve městě Žatci, kde se v Městském divadle konal pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Šulce Galavečer s hlavní soutěží. Neotřelá soutěž přilákala do  divadla v Žatci stovky lidí. Sedm finalistek zastupovalo sedm českých pivovarů, které vaří pivo ze žateckého chmele.

Rodinný pivovar Bernard reprezentovala Romana Davidová (z Humpolce), Březňák Kateřina Hošicová (z Liberce), Pivovar Černá Hora Linda Štaubertová (ze Žatce), Krušovice Martina Štorchová (z Litoměřic), Louny reprezentovala Markéta Macková (z Teplic v Č.), Zlatopramen Michaela Harkabusová (z Teplic v Č.) a Žatecký pivovar Nella Vlková (z Litvínova).

Všechny dívky navštívily své pivovary, aby se seznámily s prostředím pivovaru a připravily se na jednotlivé soutěžní discipliny, ve kterých měly představit svůj pivovar vtipnou prezentací, dále čepování a nabídka piva (technika čepování, rutina, správnost míry a pěny, šarm při nabídce). Pak následovala volná disciplina  a konečně promenáda v plavkách (šarm, půvab, míry, krása).

Soutěž hodnotila odborná porota, kde zasedli zástupci pivovarnického a politického života, jako je například Doc. Ing. Jaroslav Čepička, CSc., výkonný ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven, Mgr. Václav Pícl, I. náměstek ministryně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ing. Jiří Šulc, hejtman Ústeckého kraje, Ing. Jiří Farkota, starosta Města Žatce, Ing. Jiří Kořen, ředitel Chmelařského institutu v Žatci, Mgr. Petr Šimáček, předseda Sdružení rodáků a přátel města Žatce a Mgr. Libor Želinský, šéfredaktor Deníku Lučan.

 

Verdikt odborné poroty: Nejúspěšnější dívkou, která získala titul Miss zlatého moku se stala blond kráska Markéta Macková z Teplic v Čechách (21 let, výška 180, míry 90,67,93) zastupující Drinks Union, pivovar Louny. Porota ocenila její půvab, šarm, dovednosti v disciplínách, například čepování piva s krásnou čepicí pěny. Vítězka z čepování piva strach neměla. „Dělala jsem na diskotéce. Tam jsem točila i pivo,“ – řekla.

 

Získala řadu hodnotných cen, včetně zájezdu do Španělska od pořádajícího Sdružení rodáků a přátel města Žatce a žatecké cestovní kanceláře Jarotour. 

 

První vícemiss se stala Nella Vlková z Litvínova (20 let, výška 173, 94, 64, 84) zastupující Žatecký pivovar.

 

Druhá vícemiss je Martina Štorchová z Litoměřic (20 let, výška 170, míry 94, 71, 90) z Královského pivovaru v Krušovicích.

 

Dívky budou s pivovary 1 rok spolupracovat.

 

Zástupce Deníků Bohemia Libor Želinský v průběhu večera zároveň oznámil také výsledky tipovací soutěže čtenářů novin Deníků Bohemia, dívku a pivovar s nejvíce získanými hlasy od čtenářů. Stala se jí Markéta Macková zastupující Drinks Union pivovaru Louny. Díky tomu v divadle dostala poukaz na roční předplatné Deníku Směr.

 

Na závěrečném nočním setkání hostů akce, finalistek i oceněných dívek a jejich doprovodů a zástupců zúčastněných pivovarů došlo i na dražbu korunky Miss zlatého moku. Po napínavém „souboji“ ve zvyšování finančních částek, ve kterém na závěr rozhodovali zástupci lounského pivovaru a žatečtí rodáci prostřednictvím svého předsedy Petra Šimáčka, nakonec korunku získal Drinks Union, pivovar Louny za 16.500,- Kč.

 

Akci připravilo: Sdružení rodáků a přátel města Žatce, Chmelařský institut v Žatci a Deníky Bohemia.

Historicky první Miss zlatého moku byla korunována tuto sobotu v Žatci. Proč právě letos a proč zrovna v Žatci, na to jsme se zeptali jednoho z organizátorů soutěže, Petra Šimáčka, jinak předsedy Sdružení rodáků a přátel města Žatce.

"Soutěže královny krásy mají téměř na celém světě mnohaletou tradici. I u nás je to dnes již celá řada různých druhů soutěží s označením Miss. Zatím však nikde na světě není volena Miss zlatého moku. S touto soutěží přichází město Žatec, a to plným právem. Na Žatecku se rodí odedávna kvalitní chmel - jedna z hlavních a důležitých surovin, bez které by se dobré pivo neobešlo. A lahodné pivo se jistě snoubí i s krásou dívek. Připočítáme-li ještě, že chmelařské město Žatec letos slaví významné jubileum - tisíc let od první písemné zmínky o Žatci, pak je tedy jistě nasnadě, proč Miss zlatého moku a proč právě v Žatci. Náš nejoblíbenější mok si soutěž Miss dělanou na úrovni rozhodně zasloužil.“  

Hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc:

„Jsem nadšený atmosférou volby Miss zlatého moku v Žatci. Ústecký kraj a město Žatec, které přezdívám naším pokladem, získává v pořádání této nápadité soutěže další celosvětovou raritu, nikde jinde se Miss piva nekoná. Už se těším na příští ročník, určitě přijedu a podpořím ho.“

Ředitel Chmelařského institutu v Žatci, Jiří Kořen:

„Soutěž je podporou nejen našeho pivovarnictví, ale také chmelařství, zejména proto, že vítězné pivovary používají převážně Žatecký chmel. Takže pro příští ročník věříme, že se Miss zlatého moku zúčastní i další velké pivovary a naší soutěž rozšíříme.“

 

* * *

 

TISKOVÁ INFORMACE

SRPMŽ/30.5.2004

 

Sobotní (29.5.2004) mezinárodní přehlídka dechovek v Žatci Žatecký Hopfest si svojí atmosférou, nádherným počasím a vynikající náladou dvou a půl tisíc účastníků nic nezadala s pověstným karnevalem v Rio de Janeiru. To alespoň tvrdili rozezpívaní a roztancovaní staří i mladí návštěvníci tamního letního kina. Do miléniového Žatce zamířili příznivci „hudby od podlahy“ s celé republiky, Slovenska, Německa, Rakouska i Polska. Kdo se zde ocitl, byl ihned vtažen do nepopsatelného veselí, které umějí rozdávat jen plechové nástroje dechovkových souborů.

Galánečka, Krajanka, Veselka, Valdaufinka i Žatečanka svými výkony prokázaly, že patří mezi špičkové kapely. Poděkování a bouřlivý potlesk si zasloužily i dva zahraniční orchestry, Dechová kapela mladých z polského města Krasnystaw i Hornická dechovka z německého Thumu. Avízovanou slovenskou kapelu Radvanka přijel osobně omluvit až z Banské Bystrice její  kapelník Ludvík Wiesinger, který jako žatecký rodák věnoval městu a kapele Žatečanka dárek v podobě zbrusu nové písničky o Žatci. Na pódiu rozdal noty a požádal o zahrání skladby. Žatečanka ji zahrála a zazpívala na jedničku a byla odměněna spolu s autorem dlouhotrvajícím potleskem. 

Do Žateckého Hopfestu se v rámci celého Týdne dechové hudby zapojilo 17 dechovek, jejichž produkci obdivovalo přes deset tisíc návštěvníků.

„Ti všichni si odvezli ze Žatce poznání, že naše město chmele a piva je tisícileté a věřím, že stovky účastníků se sem vrátí jako turisté. Určitě už navždy budou mít Žatec spojen i s dechovkou, rádi připravíme další ročník“ – uvedl Petr Šimáček, předseda pořádajícího Sdružení rodáků a přátel města Žatce.

„Tuto náročnou akci jsme připravovali rok a půl, bez dobré přípravy by nemohla být úspěšná“ – doplnil Jaroslav Filípek, kapelník spolupořádající kapely Žatečanka.    

„A pak, že v Žatci nejde nic pořádného udělat, dík patří žateckým rodákům, kteří  touto jedinou akcí „převálcovali“ kulturu ve městě“ – nechali se slyšet například manželé Knížkovi, Tarabovi, Balvínovi, Šollerovi a mnozí další. Z tváří přítomných vyzařovalo veselí a spokojenost, chvílemi zpívali všichni přítomní spolu s kapelami jako jeden sbor, desítky tanečníků přitom vyzkoušelo přírodní taneční parket před pódiem, les rukou tleskající do taktu nad hlavami až mrazil v zádech… Dlouho zůstane v paměti účastníků obrovský zážitek, kdy se na závěr spojily všechny přítomné kapely a sborově zahrály tři písničky To žatecké pivečko, Moje česká vlast a Vejvodovu Škoda lásky. 

„Faktem je, že pořadatelé pojetím, účastí nejlepších kapel a nápaditou organizací a režií akce, zařadili Žatecký Hopfest hned prvním ročníkem mezi největší hudební festivaly u nás“ – nechal se slyšet v Žatci přítomný Václav Hlaváček, prezident Sdružení dechových orchestrů v ČR.

 

* * *

                         

 

Chmelařský institut v Žatci

Sdružení rodáků a přátel města Žatce

DENÍKY BOHEMIA

 

uspořádal

TISKOVOU  KONFERENCI

 

MISS ZLATÉHO MOKU 2004

 

(Akce se uskuteční v Městském divadle v Žatci dne 5.6.2004)

 

 

Tisková konference se konala dne 24. 5. 2004 v 11,00 hodin

v degustační místnosti Chmelařského institutu v Žatci, Kadaňská 2525

 

Soutěže královny krásy mají téměř na celém světě mnohaletou tradici. I u nás je to dnes již celá řada různých druhů soutěží s označením MISS. Zatím však nikde na světě není volena Miss zlatého moku. S touto soutěží přichází město Žatec, a to plným právem. Na Žatecku se rodí odedávna kvalitní chmel – jedna z hlavních a důležitých surovin, bez které by se dobré pivo neobešlo. Žatecký červeňák dodává pivu víc než kterýkoliv jiný chmel nejjemnější aroma, lahodnou hořkost a chuť, čirost, nedostižný říz a stálost. Z dobrého chmele vaříme u nás i dobré pivo. A my Češi jsme na naše pivo jistě právem hrdí.

 

Sládci a pivovarníci jsou těmi pravými patrioty. Předhánějí se, které pivo je lepší, dělají různé degustace a jsou hrdí, když právě jejich pivo zvítězí.

 

Toto tedy bylo pravým důvodem, proč vznikla soutěž Miss zlatého moku, které se ujalo Sdružení rodáků a přátel města Žatce, Chmelařský institut  a Deníky Bohemia. Musíme však dodat, že k tomuto ušlechtilému moku a lahodnému nápoji jsme ještě přidali dívčí krásu a půvab, což ve spojitosti tvoří velké neodolatelné bohatství. Připočítáme-li ještě, že chmelařské město Žatec letos slaví významné jubileum – tisíc let od první písemné zmínky o Žatci, pak je tedy jistě nasnadě, proč Miss zlatého moku a proč právě v Žatci.

 

Soutěž byla vyhlášena v začátku roku a přihlásilo se sedm pivovarů: Rodinný pivovar Bernard, Drinks Union (Březňák, Zlatopramen, Louny), Pivovar Černá hora, Královský pivovar Krušovice a Žatecký pivovar. Celkem 67 dívek zaslalo své přihlášky. Z nich do konkurzu bylo pozváno 17 dívek. Pětičlenná porota zjišťovala míry dívek, krásu, půvab, stavbu těla a dále vědomostní předpoklady. Pro pivovary bylo vybráno 6 dívek a 1 náhradnice. Pivovary dostaly možnost obsadit svou dívku pro reprezentaci svého pivovaru. Tuto možnost využil pouze jeden pivovar. Ostatní pivovary vybíraly svou reprezentantku z konkurzu celostátního výběru, a to tím způsobem, že dne 15.4. se uskutečnila v Žatci pivní degustace přihlášených pivovarů a dle výsledků degustace měli zástupci pivovarů možnost výběru dívek, které jim byly představeny, a to v pořadí s jakými výsledky skončila degustace.

 

Bernard bude reprezentovat Romana Davidová (z Humpolce), Březňák Kateřina Hošicová (z Liberce), Pivovar Černá Hora Linda Štaubertová (ze Žatce), Krušovice Martina Štorchová (z Litoměřic), Louny bude reprezentovat Markéta Macková (z Teplic v Č.), Zlatopramen Andrea Iwanská (z Liberce), Žatecký pivovar Nella Vlková (z Litvínova).

 

Všechny dívky navštívily své pivovary, aby se seznámily s prostředím pivovaru a připravily se na jednotlivé soutěžní discipliny. Hlavní soutěž v podobě galavečera se uskuteční 5.6. v Městském divadle v Žatci. Discipliny soutěže jsou: představení svého pivovaru (jaký efekt a propagaci svému pivovaru udělá, vtipnost, šarm, půvab soutěžící, dojem). Dále čepování a nabídka piva (technika čepování, rutina, správnost míry a pěny, šarm při nabídce). Dále bude následovat volná disciplina (jaký zanechala dojem) a konečně promenáda v plavkách (šarm, půvab, míry, krása).

 

Nejúspěšnější dívka získá titul Miss zlatého moku a další ceny. Dívky budou s pivovary 1 rok spolupracovat. Nejlepší pivovar obdrží rovněž titul.

 

V porotě usednou představitelé, hosté a odborníci.

 

Ve stejný den se uskuteční v Country scéně, za žateckým Městským divadlem na hradbách, prezentace přihlášených pivovarů. Po celý den budou probíhat ochutnávky piva, s možností tipovací soutěže na nejlepší pivo.

 

Pořadatelé: Sdružení rodáků a přátel města Žatce, Chmelařský institut v Žatci, DENÍKY BOHEMIA.

 

Kontakt na vedení akce:

Mgr. Petr Šimáček, předseda Sdružení rodáků a přátel města Žatce

Tel. 602 358 535

e-mail: [email protected]

 

Ing. Jiří Kořen, ředitel Chmelařského institutu s.r.o. Žatec

Tel. 602 437 424

       415 732 133

e-mail: [email protected]

 

Mgr. Miroslav Pakosta, šéfredaktor Divize Sever vydavatelství Deníků Bohemia

Tel. 602 464 749

e-mail: [email protected]

 

Jiří Kopřiva, režie

Tel. 415 712 769

       604 104 300

Základní informace o soutěži a fota finalistek získáte na

www.volny.cz/misszlatehomoku

 

* * *

 

TISKOVÁ INFORMACE

SRPMŽ/7.4.2004

 

Praha – Dnes 7..4.2004 se uskutečnila ve vinárně U stréců tisková beseda,

 kterou uspořádalo Sdružení rodáků a přátel města Žatce.

 

Historické a chmelařské město Žatec, které si připomíná v letošním roce tisíc let od prvního písemného dokladu o své existenci, bude hostit v rámci těchto oslav první ročník přehlídky dechovek a sjedou se sem také rodáci z celého světa. Zástupci pořadatelů  Sdružení rodáků a přátel města Žatce (předseda Petr Šimáček, člen výboru SRPMŽ Jaroslav Filípek a tiskový mluvčí SRPMŽ Josef Krucký) o obou akcích informovali na dnešní tiskové besedě v Praze.

„Žatecký Hopfest„ - mezinárodní přehlídka dechovek se uskuteční v Žatci v sobotu 29. května a zúčastní se jí pět kapel z Čech a Moravy a čtyři orchestry ze zahraničí. V žateckém Přírodním amfiteátru se účastníci mohou těšit na Galánečku Kamila Bartáka, Krajanku Václava Hlaváčka, Veselku Ladislava Kubeše, Budějckou kapelu Ády Školky a samozřejmě místní Žatečanku Jaroslava Filípka. Ze zahraničí se v Žatci představí slovenská kapela Radvanka Ludvíka Wiesengera, Dechový orchestr mladých z polského města Krasnystaw, Hornická dechovka z německého města Thum a Dechový orchestr z belgického města Poperinge.

Celosvětové setkání rodáků a příznivců města, které je jedním z nejstarších v ČR, se uskuteční 11. září a pro účastníky je připraven bohatý celodenní program. Prohlédnou si pamětihodnosti města, v Městském divadle shlédnou kulturní pořad Žatečtí rodáci rodákům, připraví obří dort tisíci svíčkami a setkání bude zakončeno galavečerem s vystoupením známých umělců a show zpěváka Petra Kotvalda, který je žateckým rodákem. Pořadatelé se obrátili s výzvou na všechny krajany ve světě, aby se zářijového setkání v Žatci zúčastnili a přijeli se podívat do města svého mládí. Bližší podrobnosti na www.volny.cz/rodacizatec.

 

 

* * *

 

TISKOVÁ INFORMACE

SRPMŽ/1.4.2004

 

 

Pro příznivce dechovky Sdružení rodáků a přátel města Žatce spolu s kapelou Žatečanka, která je kolektivním členem sdružení,  připravilo lahůdky v měsíci květnu…

Na prvního máje je připravena taneční zábava se Žatečankou v Lidovém domě, 8.května by měla zahrát Žatečanka na náměstí Prokopa Velikého v rámci akce Chrámu chmele a piva (zatím není potvrzena smlouva) a poslední týden v měsíci to bude dokonce šestidenní maratón ve znamení dechovkových souborů.

„Zahajujeme už tradičně 1.května, tedy v den, kdy naše republika vstoupí do Evropské unie, a to odpolední taneční zábavou nazvanou Ženám do Evropy…“ – řekl kapelník Žatečanky Jaroslav Filípek. Účastníci dostanou kromě cen za slosovatelné vstupenky také podrobný program „Týdne dechovek v Žatci“, v jehož rámci budou připraveny od pondělí 24. do pátku 28. května denně hudebně-zábavné pořady v Přírodním amfiteátru.

„Vždy od 15 do 18 hodin pozveme přátele dobré muziky na pořady Žatečanky a jedné další kapely, jako jejího hosta. Oslovili jsme kapely z okolních měst a v programu se představí i další hosté: populární zpěváci, komici, mažoretky i soubory ZUŠ“ – sdělil nám předseda pořádajícího Sdružení rodáků a přátel města Žatce Petr Šimáček. „Nutno říci, že tyto pořady od pondělí do pátku budou pro všechny návštěvníky zdarma“ – dodal.

„Týden dechovek v Žatci“ vyvrcholí v rámci oslav milénia města Žatce mezinárodním setkáním dechovek pod názvem ŽATECKÝ HOPFEST. Tato přehlídka se uskuteční v sobotu 29.května od 11 hodin a svým příznivcům z celé republiky i z okolních států se představí pět nejlepších českých a moravských kapel a čtyři zahraniční.

 

Z České republiky to bude GALÁNEČKA Kamila Bartáka, KRAJANKA Václava Hlaváčka, VESELKA Ladislava Kubeše, BUDĚJCKÁ KAPELA Ády Školky a ŽATEČANKA Jaroslava Filípka.

Ze zahraničí se v Žatci představí slovenská DECHOVKA Ludvíka Wiesengera, DECHOVÝ ORCHESTR MLADÝCH z polského města Krasnystaw, DECHOVKA z německého města Thumu a DECHOVÝ ORCHESTR z belgického města Poperinge

Začátek sobotní přehlídky je stanoven na 11 hodinu, kdy bude po slavnostním zahájení následovat vystoupení jedné kapely za druhou až do večera. Závěr bude patřit všem zúčastněným orchestrům, které společně zahrají skladby – To žatecké pivečko, Škoda lásky, Moje česká vlast a Zůstaň tu s námi.

„Rádi přivítáme v Žatci každého, kdo má rád dobrou zábavu s muzikou od podlahy a chce prožít příjemné chvíle v žateckém Přírodním amfiteátru. Hezké počasí jsme si objednali “ – vzkazuje zájemcům Jaroslav Filípek.

 

 

* * *

 

 

TISKOVÁ INFORMACE

SRPMŽ/6.3.2004

Řádná Valná hromada Förderverein Saaz/Zatec – Nadačního spolku Žatec se uskutečnila v pátek 5.3.2004 v německém městě Georgensgmünde. Tento nadační spolek byl založen v květnu loňského roku skupinou německých a českých rodáků a krajanů města Žatce. Jeho cílem je ekonomická, hospodářská a kulturní pomoc a podpora tisíciletého historického a chmelařského města na cestě do společného evropského domu.

„Chceme pomoci městu Žatec v mnoha sférách. Například do Městské knihovny postupně  předáváme další svazky Velkých dějin zemí Koruny české, podnikatelům a společnostem ve městě nabídneme nový internetový portál pro Německo a chceme se podílet mj. i na podzimním semináři historiků o Žatci v rámci milénia města“ – uvedl předseda spolku Otokar Löbl.

 

Na setkání v Německu byl přítomen i předseda Sdružení rodáků a přátel města Žatce Petr Šimáček, který členům partnerského spolku předal Almanachy literárních prací žateckých autorů a pozval je na letošní Celosvětové setkání Žatečanů, které se uskuteční 11. září v Žatci.

 

* * *

 

Tisková informace

SRPMŽ/19.2.2004

 

Ve městě Žatci se na květnový vstup ČR do EU připravuje Sdružení rodáků a přátel města Žatce. Již v prosinci minulého roku natáčela bavorská televize z Mnichova se členy sdružení dokument o vzájemném porozumění mezi Čechy a Němci. Ve filmu německého publicisty Bernda Dosta s objeví i obyvatelé města Žatce, jejich obyčejný život i diskuse mezi nimi a německými rodáky.

"Odhaduji, že ze pětačtyřicetiminutového dokumentu bude asi dvacet procent vysílacího času věnováno historii a zbytek přítomnosti a hlavně vztahům mezi Čechy a Němci v budoucí Evropě," řekl Dost. "Žatečtí rodáci navázali plodný dialog s německými krajany. V citlivých vzájemných vztazích udělali za tři roky tolik práce, co jinde trvá desetiletí" uvedl Dost. V pořadu, který bavorská televize uvede 26.dubna ve 22.00 hodin,  pět dní před vstupem ČR do EU,  se objeví také dechovka Žatečanka. Ta je kolektivním členem sdružení žateckých rodáků.

„Vstup do Evropské unie přivítáme 1. května speciálním komponovaným programem k tanci i poslechu v Žatci, který věnujeme žateckým ženám ke Dni matek“ – informoval kapelník Žatečanky Jaroslav Filípek.

V sobotu 29. května se v Žatci uskuteční v rámci oslav milénia města Žatecký Hopfest, což je mezinárodní festival dechových hudeb. „Ve městě přivítáme kromě pěti českých a moravských kapel také čtyři orchestry ze Slovenska, Polska, Německa a Belgie. Jejich závěrečný koncert věnujeme společnému domu ve sjednocené Evropě“ – uvedl za pořádající sdružení rodáků tiskový mluvčí Josef Krucký.

„Vstup do Evropské unie vítám, nevidím v tom strašáka, že EU pohltí kulturu a svébytnost republiky, mám za to, že máme společné zájmy. Nelze stát stranou, připravenými projekty a spoluprací můžeme jen získat“ – uzavřel předseda sdružení žateckých rodáků Petr Šimáček. 

* * *

TISKOVÁ INFORMACE

SRPMŽ/15.2.2004

„Žatecký Hopfest„ - mezinárodní přehlídka dechovek se uskuteční v Žatci v sobotu 29. května a zúčastní se jí pět kapel z Čech a Moravy a čtyři orchestry ze zahraničí. Tak zní závěr sobotního jednání výboru Sdružení rodáků a přátel města Žatce, které je pořadatelem tohoto festivalu.

Historické a chmelařské město Žatec, které si připomíná v letošním roce tisíc let od prvního písemného dokladu o své existenci, bude hostit v rámci těchto oslav první ročník přehlídky dechovek, jejíž žánr má v tomto regionu mnoho příznivců. V žateckém Přírodním amfiteátru se účastníci mohou těšit na Galánečku Kamila Bartáka, Krajanku Václava Hlaváčka, Veselku Ladislava Kubeše, Budějckou kapelu Ády Školky a samozřejmě místní Žatečanku Jaroslava Filípka. Ze zahraničí se v Žatci představí slovenská kapela Radvanka Ludvíka Wiesengera, Dechový orchestr mladých z polského města Krasnystaw, Dechovka z německého města Thum a Dechový orchestr z belgického města Poperinge.
Pro zájemce z Ústí nad Labem, Teplic, Bíliny, Mostu, Kadaně, Chomutova, Litoměřic, Loun a Rakovníka budou do Žatce vypraveny zvláštní autobusy. „Jsme přesvědčeni, že naše nová žatecká přehlídka dechovek si získá své trvalé příznivce a bude se opakovat tradičně každý rok. Na prvním ročníku Žateckého Hopfestu rádi přivítáme návštěvníky z celé republiky. V průběhu celého dne se mají na co těšit,“ vzkazuje jim kapelník Žatečanky Jaroslav Filípek.

 

TISKOVÁ INFORMACE

SRPMŽ/1.2.2004

Na Plese milénia byla pokřtěna publikace žateckých rodáků

Zlatým hřebem sobotního večera v průběhu Plesu milénia v Kulturním domě Moskva v Žatci byl křest padesátistránkového almanachu literárních prací nejen žateckých autorů, který pod názvem Žatec – milénium města vydalo Sdružení rodáků a přátel města Žatce.

„Čím jiným křtít v Žatci, než pivem z pravého žateckého chmele, žateckého sladu a žatecké vody, vyrobeném v nejmenším pivovárku na světě ve Chmelařském institutu v Žatci“ – zahájil křest publikace předseda sdružení rodáků Petr Šimáček spolu se starostou města Jiřím Farkotou a výtvarníkem publikace Vladimírem Halamáskem. Hlavním kmotrem a „sudičkou“ zároveň se stal předseda Jazzové sekce Artfórum Karel Srp, který při slavnostním večeru mj. řekl:

„Knih o krásném Žatci nebude nikdy dost. A věřím, že právě tato třeba pomůže k vytvoření velké knihovny, ze které jistě budou čerpat tanečníci a hosté slavnostního večera dne 31.ledna roku 3004, aby věděli, jací jsme před tisíci lety asi byli…“

Poděkování Sdružení rodáků a přátel města Žatce patří všem, kteří se doposud zúčastnili každoročních soutěží v literárním projevu. Za tři ročníky jsou to bezmála tři stovky autorů, kteří psali a tvořili na téma Žatec a Žatecko.

Nejnovější publikaci Žatec – milénium města obdrží všichni autoři, žatecké školy a učiliště, starosta města a několik výtisků bude připraveno pro žatecké čtenáře k vypůjčení v Městské knihovně. 

 

* * *

SRPMŽ/28.1.2004

Publikace ŽATEC - milénium města

Od roku 2001 se datuje vyhlašování soutěže v literárním projevu Sdružením rodáků a přátel města Žatce (SRPMŽ). Soutěž má přispět k vytvoření vazeb mladých i dospělých obyvatel k Žatci (Žatecku) a jeho tradicím, se zdůrazněním zdravého lokálního patriotismu. Poznáváním historie chceme prohloubit vztah k rodnému místu, vytvořit a zachovat pohledy současné generace v písemné podobě. Zatím se tří ročníků této soutěže zúčastnilo bezmála tři sta mladých i dospělých autorů nejen ze Žatce, ale z mnoha měst ČR i ze zahraničí (SR, Německo, Rakousko, Rusko, USA).

Vyznání svému městu v próze, ale také ve verších, pohádky, pověsti, historické příběhy a také zatím nikde nepublikované informace a zajímavosti jsou obsahem zbrusu nové publikace, kterou při příležitosti milénia Žatce SRPMŽ vydalo. Publikaci Žatec – milénium města slavnostně pokřtí předseda Jazzové sekce - ARTFORUM Karel Srp za přispění starosty Žatce Jiřího Farkoty a zástupců SRPMŽ Petra Šimáčka a Vladimíra Halamáska v průběhu Plesu milénia v sobotu 31.1.2004 v Kulturním domě Moskva v Žatci. Publikace je výběrem 36 prací od autorů, kteří se zúčastnili tří ročníků této soutěže. Obálka a grafický návrh 50 stránkové publikace je dílem známého žateckého výtvarníka Vladimíra Halamáska, který text doplnil  ilustracemi se žateckými motivy.

Tato soutěž a další aktivity sdružení žateckých rodáků jsou vysoce oceňovány nejen členskou základnou, ale hlavně veřejností i představiteli města. „Hodnotíme práci žateckých rodáků jako velice úspěšnou a potřebnou pro město“ – uvedl již dříve mj. starosta města Jiří Farkota a dodal: „Každé město by mělo být hrdé na své rodáky, takže vaší organizované činnosti si velice vážíme i my v Žatci a hodnotíme ji jako prospěšnou…“

 

* * *

 

POZNAMENEJTE SI,

 prosím, akce, na které vás zveme:

 

Akce, kterými chce SRPMŽ přispět k významnému roku milénia v Žatci v roce 2004

 

29. května Hopfest – mezinárodní přehlídka dechovek v Přírodním amfiteátru v Žatci

 

5. června celorepubliková soutěž MISS zlatého moku (Městské divadlo v Žatci)

 

11. září Celosvětové setkání Žatečanů – Žatec 2004

(Celodenní program, kulturně-zábavné pořady, společenský večer, řada hostů a překvapení)

 

  

* * *