Fotografická soutěž

Spolek rodáků a přátel města Žatce

vyhlašuje celoroční fotosoutěž pro rok 2019 na téma:

ŽATEC A ŽATECKO,

MÍSTO, KDE ŽIJI, DŘÍVE A NYNÍ

Propozice soutěže:

Soutěž je otevřená pro každého příležitostného fotografa, amatéra či profesionála

 bez věkového omezení.

V první části soutěže by se soutěžící měli zaměřit na získání historických fotografií z rodinných alb,

na nichž je zachyceno místo, kde žili rodiče, prarodiče,

 příp. další lidi při práci nebo odpočinku, život v daném místě.

Ve druhé části se pokusit fotograficky kreativně zachytit dnešní podobu daného místa

 a život, či zajímavost v něm.

 

Soutěž je vyhlášena pro jednotlivce.

K jedné historické /oskenované/ fotografii je možné představit nanejvýš 3 ks současných fotografií. Formát nových fotografií je A4. Ke každé fotografii je nutno uvést

 (tužkou na zadní straně fotografie): Jméno a příjmení autora.

 

Přiložená přihláška musí obsahovat jméno autora, jeho adresu, telefonní číslo a email,

název díla, údaje, kde a kdy byly fotografie pořízeny.

 

Fotografické práce zasílejte do 31. 12. 2019 poštou na adresu:

Jarmila Šímová, Šafaříkova 2539, 438 01 Žatec.

 Obálku označte heslem „Fotografická soutěž“

Současně lze zálohově zaslat práce i v elektronické podobě na adresu

[email protected].

 

Výsledky soutěže budou uveřejněny na stránkách

 https://www.rodacizatec.com/,

https://www.facebook.com/rodacizatec/

 a infotabuli na Kruhovém náměstí v Žatci.

 

Deset nejlepších autorů souborů fotografií bude odměněno.

Individuálně bude rovněž oceněno deset nejzajímavějších nově pořízených fotografií.

Ceny budou předány při slavnostním vyhlášení v únoru 2020.

Fotografické práce budou vystaveny na výstavě v žatecké synagoze.

Dotazy k soutěži směřujte na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Zaslané fotografie budou hodnoceny nezávislou porotou. Fotografické práce organizátor nevrací. Přihlášením do soutěže autor deklaruje, že je majitelem autorských práv k soutěžnímu příspěvku. Autor fotografií přihlášením do soutěže souhlasí, že vyhlašovatel může snímky veřejně vystavit.

V Žatci dne  31. 1. 2019